Púť na Zobore

Na Zobore si uctili patróna Nitry

Slávnostná svätá omša pod holým nebom na priestranstve pred Špecializovanou nemocnicou na Zobore v Nitre bola v nedeľu 21. júla 2013 hlavným bodom širšieho programu, ktorý pre stovky prítomných pripravila miestna rímskokatolícka farnosť svätého Urbana. Hlavným celebrantom bol generálny vikár Nitrianskej diecézy Mons. Peter Brodek, prítomný bol aj titulárny zoborský opát Mons. Ladislav Belás.

Mons. Peter Brodek v homílii hovoril o zmysle pustovníckeho spôsobu života a o jeho možnom vplyve na vzťah človeka k Bohu. „Dnes sú to jednotlivci, ktorí sa rozhodnú odísť práve do takýchto vzdialených miest ľudskej civilizácie, aby tam mohli slúžiť Bohu i ľuďom zvláštnym spôsobom. Pustovníctvo alebo samota je akýsi prvý význam toho, čo pustovník hľadá a po čom aj my túžime“. Mons. Brodek upozornil, že „tento hlad duše, respektíve táto potreba človeka, sa potom deformatívnym spôsobom presúva do každodenného života. Každý potrebujeme mať svoju izbu, potrebujeme mať svoje súkromie, potrebujeme mať svoju kanceláriu, kde budem sám pracovať. (...) Začíname sa izolovať. Hoci žijeme v kruhu ostatných, žijeme akoby sami pre seba“. Generálny vikár však jedným dychom poukázal na pohnútky patróna Nitry k pustovníckemu životu: „Svätý Andrej – Svorad, sa odoberie do samoty, do jaskyne, nie preto, že chce mať sám izbu, že chce mať svoje súkromie, že nechce byť nikým rušený. Takto by sme ho nesprávne pochopili. On odchádza do samoty preto, aby v nej prežil svoje obrátenie, aby v nej prežil hlbšie stretnutie s Bohom a mohol lepšie slúžiť ľuďom“, povedal Mons. Peter Brodek. V závere povzbudil prítomných, aby si našli čas a priestor na ticho, v ktorom je predpoklad, že budú  viac nachádzať Boha i potreby blížnych.

Po skončení svätej omše bola odhalená v priestore pred miestnou nemocnicou informačná tabuľa o kláštore na Zobore (o benediktínskom i kamaldulskom). Návštevníci tejto lokality sa tak dozvedia o jej bohatej histórii i o jej posvätnosti.

Miroslav Lyko

 

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de