© Mons. ThDr., PaedDr. Pavol Janáč, PhD.

BRÁNA MILOSRDENSTVA

Námety na prežívanie mimoriadneho Svätého roku

milosrdenstva

 

Celá knižka ku stiahnutiu TU

 

 

 

Úryvok z knižky :

 

Svätý rok milosrdenstva je pre celú Cirkev akoby

pobudnutie pri oáze, pri prameni života na spôsob Samaritánky,

o ktorej hovorí evanjelium. Tým prameňom

je Ježiš Kristus, prítomný v Najsvätejšej Eucharistii.

Máme si v ňom regenerovať všetky duchovné sily na

ďalšiu cestu nášho kresťanského života.

 

Kniha je rozvrstvená na 52. týždňov Roku milosrdenstva.

Na jednotlivé týždne sú určené zamyslenia,

ktoré sa zamerané na najdôležitejšie hodnoty a dary,

v ktorých zakusujeme Božieho milosrdenstvo. Čitateľ

nájde okrem krátkych duchovných čítaní aj vhodné

texty modlitieb k Božiemu milosrdenstvu, ktoré sú uvedené

v dodatku tejto knihy.

 

Úvahy v tejto knižočke môžu inšpirovať čitateľa,

ako prežívať Svätý rok milosrdenstva, ako premieňať

čas na milosť, ako sa poučiť zo starých chýb a mylných

krokov, ako vykročiť novou a lepšou cestou, ako pozerať

do budúcnosti s nádejou, ako možno nájsť v Kristovi

pokoj a ako s ním možno kráčať v ústrety večnému

šťastiu v náručí milosrdného Otca.

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de