FOTOGRAFIE:
2015 ----- 09.11. ----- Modlitby Matiek a sv. omša, kostol sv. Urbana Nitra-Zobor

 

ZVUKOVÁ NAHRÁVKA:

2015 ----- 09.11. ----- Modlitby Matiek - kázeň zo sv. omše, vdp. Milan Polák

 

 

Modlitby matiek – modlitbové spoločenstvo

 


Modlitby matiek sa začali v Anglicku v novembri 1995. Dve mamy, Veronika a jej švagriná Sandra pocítili Pánovo volanie, aby sa začali novým spôsobom modliť za svoje deti. Pochopili, že všetky bolesti a starosti, ktoré majú so svojimi deťmi, môžu priniesť Pánovi a dôverovať jeho slovám: „Proste a dostanete“.

 

Úryvok z listu zakladateľky hnutia MM:

Drahé priateľky,

som veľmi rada, že vám môžem povedať niečo o Modlitbách matiek. Istý čas sme spolu s mojou švagrinou Sandrou cítili potrebu modliť sa odovzdanejšie za svoje deti. Boli sme povolané začať s novou modlitebnou skupinou, ktorá by sa modlila špeciálne za deti, a pozvať aj iné matky, aby sa k nám pripojili. ...

Dostali sme úžasné odpovede a dnes vieme, že táto modlitebná skupina je „Pánova“. Bolo to veľmi požehnané! Zistili sme, že mnohé matky mali podobné predstavy a pripojili sa k nám!

Je veľmi potešujúce vedieť, že nie sme samy, a že ďalšie sa pripájajú k našim modlitbám na rozličných miestach sveta.

Na začiatku, keď som sa modlila, aby nás Pán viedol, otvorila som Bibliu náhodne na strane Jeremiáš 31, 16. Aké nádherné potvrdenie – ak by som prehľadala celú Bibliu, nenašla by som lepší verš:

„Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny“.

Je naozaj nevyhnutné zjednotiť sa v modlitbe za naše deti. ...Neobávajte sa, ak nemáte viac matiek, ktoré by sa k vám pripojili – na začiatok stačia dve matky. Ak sa chcete na niečo spýtať, prosím, ozvite sa.

Tešíme sa na Vašu odpoveď. Boh Vás žehnaj.

S láskou k Ježišovi Veronica, zakladateľka hnutia MM v Anglicku

 

Postupne sa Modlitby matiek rozšírili do celého sveta, v súčasnosti sa mamy modlia už v 100 krajinách sveta. 


V roku 1996 sa začali Modlitby matiek aj na Slovensku.

 V Zoborskej farnosti sa matky modlia v dvoch skupinách. Jedna skupina matiek sa stretáva v pondelok o18.00 v Zoborskom kostolíku. Druhá skupina matiek sa stretáva v utorok o 19.00 v kaplnke Panny Márie zázračnej medaily u sestier Vincentiek na Šindolke. Obidve skupiny sa stretávajú pravidelne každý týždeň. Skupiny sú otvorené aj pre ďalšie mamy, ktoré cítia potrebu spoločne sa modliť za svoje deti.

 

Modlíme sa v kostole, kde sedíme alebo kľačíme, pred oltárom  je položený košík, do ktorého vkladáme mená detí, za ktoré sa modlíme.

Na stretnutí používame knižočku Modlitby matiek. Na začiatku prosíme Ducha Svätého, aby viedol naše stretnutie, prosíme za ochranu, za odpustenie,  za jednotu srdca a mysle , chválime Pána piesňou a modlitbou, čítame Sväté písmo, rozjímame nad prečítaným textom. Modlíme sa za naše deti a vkladáme papierové krúžky s menami detí do košíka, čo symbolicky predstavuje ich odovzdanie do Ježišových rúk. Ani jedna mama sa nemodlí sama. Keď jedna matka odovzdáva svoje deti do Ježišových rúk, ostatné ju v tichu podporujú modlitbou.

 

Základné zásady:

neradiť: cez spoločnú modlitbu hľadáme Božie riešenie na konkrétny problém tej ktorej mamy

neohovárať: učíme sa milosrdenstvu voči blížnemu aj tak, že nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí

nevynášať: dôverné veci o ktorých hovoria matky na našich stretnutiach, nerozprávame inde, často ide o bolestné a osobné záležitosti, budujeme tak vzájomnú dôveru

 

Sme otvorené prijať do skupinky nové mamy – telesné, ale aj duchovné. Nezabúdame, že nemusia byť z rovnakej cirkvi ako my, prípadne nemusia mať ani skúsenosti s modlitbou v malom spoločenstve. 

Povzbudzujeme aj vás, zakladajte nové modlitbové skupiny, nech mocnie a narastá tento reťazec modlitieb na celom svete.

 

 Viac informácií o modlitbovom spoločenstve Modlitby matiek získate na adrese www.modlitbymatiek.sk

 

Existujú aj Modlitby otcov a Deti viery. Sú to modlitbové stretnutia podobné Modlitbám matiek, kde sa modlia otcovia za svoje rodiny a deti za svojich rodičov.

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de