2018 ----- 25.02. ----- Farský punč po 11.00 (Rozlúčla s kaplánom-Tomasz Poterala,Misionár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho)
2018 ----- 25.02. ----- Sv.omša o 11.00(Rozlúčla s kaplánom-Tomasz Poterala,Misionár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho)
2018 ----- 25.02. ----- Farský punč po 9.30 (Rozlúčla s kaplánom-Tomasz Poterala,Misionár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho)
2018 ----- 25.02. ----- Sv.omša o 9.30 (Rozlúčla s kaplánom-Tomasz Poterala,Misionár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho)
2018 ----- 25.02. ----- Farský punč po 8.00 (Rozlúčla s kaplánom-Tomasz Poterala,Misionár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho)
2018 ----- 25.02. ----- Sv.omša o 8.00 (Rozlúčla s kaplánom-Tomasz Poterala,Misionár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho)
2018 ----- 18.02. ----- Prvá párty s detským spevokolom v kaviarni u Miriam
2018 ----- 04.02. ----- Sv.omša 11.00 a farský punč (gratulácie k životnému jubileu vdp. Milan Polák),Nitra-Zobor
2018 ----- 04.02. ----- Sv.omša 9.30 a farský punč (gratulácie k životnému jubileu vdp. Milan Polák),Nitra-Zobor
2018 ----- 04.02. ----- Sv.omša 8.00 a farský punč (gratulácie k životnému jubileu vdp. Milan Polák),Nitra-Zobor
2018 ----- 04.02. ----- Sv.omša o 8.00 a farský punč (gratulácie k životnému jubileu vdp. Milan Polák),Nitra-Zobor,foto MUDr.Magula
2017 ----- 31.12. ----- Silvestrovská sv. omša v zoborskom kameňolome
2017 ----- 25.12. ----- Farský detský spevokol Nitra-Zobor
2017 ----- 24.12. ----- Polnočná sv.omša, Nitra - Zobor
2017 ----- 24.12. ----- Farský detský spevokol Nitra-Zobor
2017 ----- 17.12. ----- Farský punč po nedeľných sv.omšiach, Nitra-Zobor
2017 ----- 16.12. ----- Adventný koncert Tralaškoly v zoborskom kostolíku
2017 ----- 09.12. ----- Roráty (ranná sv.omša o 6:00)
2017 ----- 08.12. ----- Nepoškvrnené počatie P.Márie 2017, akadémia
2017 ----- 06.12. ----- Mikuláš na Zobore
2017 ----- 02.12. ----- Fatimská sobota, Advent - posvätenie adventných vencov
2017 ----- 03.11. ----- Absolventi lektorského kurzu
2017 ----- 27.10. ----- Modlitby (9mzž) Lurdská jaskynka + sv. omša)
2017 ----- 14.10. ----- Misijná nedeľa s pátrom Martin (verbista, Nitra - Kalvária)
2017 ----- 13.10. ----- 100. výročie Fatimy - sv. ruženec, sv. omša, Nitra - Zobor (foto Sr. Clarissa Marie, RPM)
2017 ----- 13.10. ----- Modlitba sv. ruženca pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, sv.omša a sviečková procesia so sochou Panny Márie okolo kostola sv.Urbana
2017 ----- 30.09. ----- Sviatosť birmovania
2017 ----- 24.09. ----- Oslavy svetového dňa cestovného ruchu - Zoborský kláštor
2017 ----- 23.08. ----- Brigáda pri vypratavaní miestností na novej fare
2017 ----- 27.07. ----- Farská brigáda
2017 ----- 21.07. ----- Návšteva pútnikov z Poľska,Tropie - sv. omša, pohostenie
2017 ----- 14.07. ----- Prehliadka ruín zoborského kláštora - slávnosť sv. Svorada, Nitra-Zobor,LÚ
2017 ----- 14.07. ----- Slávnostná sv. omša ku cti sv. Svorada, Nitra-Zobor,LÚ
2017 ----- 14.07. ----- Príprava na sv. omšu - slávnosť sv. Svorada, Nitra-Zobor,LÚ
2017 ----- 29.06. ----- Sv. Peter a Pavol, sv.omša a posvätenie zvonu sv. Ján Nepomucký, Nitra - Zobor
2017 ----- 25.06. ----- Uvedenie do života knihy SPOMIENKY ZOBORČANOV a stretnutie sa zo zostavovateľmi spomienok
2017 ----- 16.06. ----- KAN Kolégium Antona Neuwirtha
2017 ----- 15.06. ----- Príprava oltárikov k procesii sv. Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi ( Božie telo ) , Nitra - Zobor
2017 ----- 15.06. ----- Najsvätejšie Kristovo telo a krv ( Božie telo ) , sv. omša a procesia, kostol sv. Urbana Nitra - Zobor
2017 ----- 09.06. ----- Noc kostolov v ruinách zoborského kláštola ( prednáška a degustácia vín vdp. Igor Hanko, koncert Close Harmony Friends )
2017 ----- 09.06. ----- Noc kostolov v ruine Kostola sv. Jozefa, hlavný celebrant Páter Jozef, benediktín zo Sampora
2017 ----- 04.06. ----- Prvé Sväté Prijímanie
2017 ----- 28.05. ----- Slávnosť sv. Urbana - sv.omša, hlavný celebrant vdp. Pavol Zahatlan, rektor kňazského seminára v Nitre
2017 ----- 27-28.05. ----- Slávnosť sv.Urbana, program pred Artinom
2017 ----- 25.05. ----- sv. omša v ruinách kostola sv.Jozefa v areály LÚ, hlavný celebrant - titulárny zoborský opát Mons. Ladislav Belas
2017 ----- 20.05. ----- Požehnanie prícestnej kaplnky sv. .J. Nepomuckého, Nitra - Nad baňou
2017 ----- 17.04. ----- Veľkonočný pondelok, sv. omša
2017 ----- 16.04. ----- Veľkonočná nedeľa, sv. omša
2017 ----- 15.04. ----- Biela sobota, sv. omša
2017 ----- 14.04. ----- Veľký piatok, sv.omša
2017 ----- 13.04. ----- Zelený štvrtok, sv. omša
2017 ----- 24.01. ----- Ekumenické modlitby za jednotu kresťanov 2017, kostol sv. Gorazda Nitra-Klokočina
2016 ----- 16.12. ----- 9 mesiacov za život v nitrianskej diecéze, Mons. Brodek
2016 ----- 10.12. ----- Roráty 2016,kostol sv. Urbana
2016 ----- 04.12. ----- Adventný koncert Tralaškola, kostol sv. Urbana Nitra-Zobor
2016 ----- 27.11. ----- Posvätenie adventných vencov, detský spevokol
2016 ----- 26.11. ----- Prednáška o význame Mariánskej úcty v kresťanskom živote, kostol sv. Urbana Nitra-Zobor
2016 ----- 25.11. ----- Katarínska zábava v KC Nitra- Zobor
2016 ----- 11.09. ----- Farský piknik ( káva ) pred kostolom po nedeľných sv. omšiach
2016 ----- 03.09. ----- Farská opekačka
2016 ----- 01.07. ----- Farský deň ( sv.omša, program v kultúrnom dome na Zobore )
2016 ----- 26.06. ----- Tralaškola-Flautový koncert 2016,kostol sv. Urbana na Zobore
2016 ----- 24.06. ----- Noc v kostole sv. Urbana Nitra - Zobor
2016 ----- 15.06. ----- Prehliadka ruín zoborského kláštora po sv. omši,Nitra-Zobor,LÚ
2016 ----- 15.06. ----- Príprava a slávnostná sv. omša ku cti sv. Svorada, Nitra-Zobor,LÚ
2016 ----- 29.05. ----- Sederova večera ( prvoprijímajúcich detí s p. kaplánom ) od Lenky Štefankovej
2016 ----- 11.06. ----- Fotky novej fary pred veľkým upratovaním
2016 ----- 29.05. ----- Sederova večera ( prvoprijímajúcich detí s p. kaplánom )
2016 ----- 26.05. ----- Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv,príprava oltárikov a procesia okolo kostola sv. Urbana
2016 ----- 22.05. ----- Slávnostná sv.omša ku cti sv. Urbana o 11.00 pred Artinom, hlavný celebrant vdp. Štefan Maják
2016 ----- 21.05. ----- Svätourbanské zoborské slávnosti, súťaž vo varení halušiek
2016 ----- 21.05. ----- Svätourbanské zoborské slávnosti, varenie guľášu
2016 ----- 15.05. ----- Deň matiek - Prvý spoločný koncert mladých umelcov zoborskej farnosti
2016 ----- 14.05. ----- Požehnanie sochy sv. Jána Nepomuckého 2016,Chmeľová dolina,NR-Zobor
2016 ----- 07.05. ----- 12.rozhlasová púť Rádia LUMEN do Krakova
2016 ----- 25.03.-25.12. ----- 9 mesiacov za život v nitrianskej diecéze
2016 ----- apríl ----- Kanalizačná prípojka
2016 ----- 17.04. ----- Miništrantský bowling
2016 ----- 03.04. ----- Nedeľa Božieho milosrdenstva - program pre deti
2016 ----- 03.04. ----- Nedeľa Božieho milosrdenstva - modlitba, uctenie relikvií sv. Faustíny a Jána Pavla II
2016 ----- 26.03. ----- Veľká noc - Biela sobota
2016 ----- 25.03. ----- Veľká noc - Veľký Piatok
2016 ----- 24.03. ----- Veľká noc - Zelený štvrtok
2016 ----- 23.03. ----- Príprava Božieho hrobu
2016 ----- 06.02. ----- Karneval biblických postáv (II.časť-Promenáda masiek)
2016 ----- 06.02. ----- Karneval biblických postáv (I.časť)
2016 ----- 24.01. ----- Posvätenie a odovzdanie putovnej kaplnky P. Márie Zázračnej medaily (ZZM)
2016 ----- 12.01. ----- Sv. omša o 6,45 hod. a odchod relikvií sv. Terézie v kláštore u ružových sestier v Nitre na Zobore
2016 ----- 11.01. ----- Uctenie relikvií sv. Terézie z Lisieux a polnočná sv. omša v kláštore u ružových sestier v Nitre na Zobore
2016 ----- 11.01. ----- Privítanie relikvií sv. Terézie z Lisieuxa a sv. omša v kláštore u ružových sestier v Nitre na Zobore
2015 ----- 31.12. ----- 10.Trampská sv. omša v zoborskom kameňolome
2015 ----- 21.12. ----- Výzdoba vianočných stromčekov,kostol sv.Urbana Nitra-Zobor
2015 ----- 19.12. ----- Adventný koncert Tralaškoly NITRA
2015 ----- 15.12. ----- Prístavba sakristie,soc. zariadenia a skladu - kostol sv. Urbana NItra-Zobor
2015 ----- 12.12. ----- Česká mše vánoční (J.J.Ryba ) v podaní Collegium Cantorum a Akademický spevokol Pedagogickej fakulty UKF Nitra
2015 ----- 08.12. ----- Jaskyňa Panny Márie za kostolom - odhalenie a posvätenie
2015 ----- 06.12. ----- Sv. Mikuláš v kostole sv. Urbana - sv. omša o 09,30
2015 ----- 06.12. ----- Sv. Mikuláš v kostole sv. Urbana - sv. omša o 11,00
2015 ----- 05.12. ----- Roráty - sobotňajšia adventná sv. omša o 6,00
2015 ----- 28.11. ----- Prvá adventná nedeľa, sv. omša o 18,00 hod. - posvätenie adventných vencov
2015 ----- 28.11. ----- Jesenná farská brigáda okolo kostola sv. Urbana
2015 ----- 09.11. ----- Modlitby Matiek a sv. omša, kostol sv. Urbana Nitra-Zobor
2015 ----- 01.11. ----- Sviatok Všetkých svätých, Zoborský cintorín pri LÚ na Zobore
2015 ----- 05.11. ----- Jaskyňa Panny Márie za kostolom - osadenie sochy
2015 ----- 26.10. ----- Jaskyňa Panny Márie za kostolom - pred a po montáži bezpeč.skla
2015 ----- 09.10. ----- Tekvicová show
2015 ----- 04.10. ----- Sviatosť birmovania
2015 ----- 20.09. ----- Národný pochod za život v Bratislave - BOLI SME PRI TOM - MOMENTKY
2015 ----- 20.09. ----- Národný pochod za život v Bratislave - BOLI SME PRI TOM
2015 ----- 04.-05.09. ----- Noc v kostole 2015,kostol sv. Urbana Nitra - Zobor
2015 ----- 17.07. ----- Slávnostná sv. omša ku cti sv. Svorada-momentky, Nitra-Zobor,LÚ
2015 ----- 17.07. ----- Príprava sv. omše ku cti sv. Svorada, Nitra-Zobor,LÚ
2015 ----- 17.07. ----- Požehnanie sochy sv. Svorada Mons. V. Judákom a prehliadka ruín Zoborského kláštora, Nitra-Zobor,LÚ
2015 ----- 04.06. ----- Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv, procesia okolo kostola sv. Urbana
2015 ----- 24.05. ----- Slávnosť sv.Urbana,sv.omša-vdp.Ladislav Vrábeľ, Zoborské slávnosti pred Artinom-nedeľa
2015 ----- 20.-22.05. ----- Duchovná príprava na svätourbanské slávnosti, vdp. Dorman, vdp. Hafera, vdp. Kováč
2015 ----- 08.05. ----- Farský výlet, Nitriansky hrad
2015 ----- 12.04. ----- Nedeľa Božieho milosrdenstva, relikvie sv. Faustíny a sv. Jána Pavla II
2015 ----- 04.04. ----- Biela sobota - sv. omša, kostol sv. Urbana
2015 ----- 03.04. ----- Veľký Piatok - príprava Božieho hrobu, kostol sv. Urbana
2015 ----- 03.04. ----- Veľký Piatok - obrady
2015 ----- 01.02. ----- Súťaž pre deti - žrebovanie za január
2015 ----- 10.01. ----- Misijné popoludnie u sestier Vincentiek na Šindolke, Farnosť sv. Urbana
2015 ----- 06.01. ----- Betlehemská hra - folklórny súbor Tradícia z Drážoviec, Kostol sv. Urbana
2014 ----- 26.12. ----- Farský spevokol, kostol sv. Urbana
2014 ----- 26.12. ----- Dobrá novina, koledovanie detí z farnosti sv. Urbana
2014 ----- 24.12. ----- Posviacka betlehemov, ranná sv.omša o 7.00hod, kostol sv. Urbana
2014 ----- 24.12. ----- Polnočná sv.omša, kostol sv. Urbana
2014 ----- 21.12. ----- Roráty, sv. omša o 6,00 hod.
2014 ----- 14.12. ----- Adventný koncert TRALAŠKOLY Nitra
2014 ----- 13.12. ----- Adventný koncert PF UKF, kostol sv. Urbana Nitra-Zobor
2014 ----- 05.12. ----- Uvedenie novej knižnej publikácie prof. Imricha Točku - ZOBOR
2014 ----- 08.11. ----- Farská brigáda, Kostol sv. Urbana Nitra - Zobor
2014 ----- 19.10. ----- CENA DIVÁKA - Maľovanie z plodov, Kostol sv.Urbana Nitra- Zobor
2014 ----- 05.10. ----- Maľovanie z plodov, kostol sv. Urbana Nitra - Zobor
2014 ----- 20.07. ----- Prehliadka ruín Zoborského kláštora
2014 ----- 20.07. ----- Príprava a slávnostná sv.omša ku cti sv.Svorada
2014 ----- 29.06. ----- Súťaž deti - celkové vyhodnotenie a žrebovanie
2014 --- 27.06.-28.06. --- Noc v kostole sv.Urbana
2014 ----- 19.06. ----- Najsvätejšie Kristovo telo
2014 ----- 08.06. ----- Žrebovanie súťaže - MÁJ
2014 ----- 25.05. ----- Pontifikálna sv.omša
2014 ----- 18.05. ----- Posledná sv.omša u Ružových sestier
2014 ----- 27.04. ----- Žrebovanie súťaže APRÍL
2014 ----- 20.04. ----- Veľkonočná Nedeľa
2014 ----- 19.04. ----- Biela sobota
2014 ----- 18.04. ----- Veľký piatok
2014 ----- 17.04. ----- Zelený štvrtok
2014 ----- 13.04. ----- Kvetná nedeľa
2014 --- 03.04.-06.04. --- Duchovná obnova farnosti
2014 ----- 30.03. ----- Súťaž Marec
2014 ----- 06.01. ----- Zjavenie Pána-Traja králi, požehnanie vody, soli, kriedy a tymiánu
2013 ----- 31.12. ----- Večerná sv. omša a Spoločná farská Adorácia s Novoročným požehnaním
2013 ----- 31.12. ----- Silvestrovská sv. omša, Zobor - kameňolom
2013 ----- 26.12. ----- Sviatok sv.Štefana, Erko - koledovanie
2013 ----- 25.12. ----- Narodenie Pána, farský spevokol
2013 ----- 24.12. ----- Príprava výzdoby, ranná a Polnočná sv. omša
2013 ----- 06.12. ----- Mikuláš u Ružových sestier
2013 ----- 30.11. ----- Adventné obdobie a roráty u Ružových sestier
2013 ----- 13.10. ----- Celodenná farská poklona Najsvätejšej eucharistii
2013 ----- 21.07. ----- Slávnostná svätá omša ku cti sv. Svorada + odhalenie info. tabule
2013 ----- 17.07. ----- Slávnosť sv. Andreja-Svorada a Beňadika, Paprsky
2013 ----- 23.06. ----- Sv. omša + 10. výročie kňazstva - vdp. Milan Polák
2013 ----- 25.05. ----- Svätourbanské zoborské slávnosti
2013 ----- 01.05. ----- Farský výlet Klížske Hradište a Klátova Nová Ves - Sádok
2013 ----- 27.04. ----- Farská brigáda
2013 ----- 07.04. ----- 2. Veľkonočná nedeľa, Sestry FDNSC - Dom Srdca Ježišovho Nitra
2013 ----- 29.03. ----- Veľký piatok - prípravy
2013 ----- 10.03. ----- Farské misie
2013 ----- 10.02. ----- Púť pokánia
2012 ----- 31.12. ----- Silvestrovská sv. omša, Zobor - Kameňolom
2012 ----- 07.12. ----- História kláštora na Zobore (Cyklus prednášok o Zobora)
2012 ----- 22.07. ----- Slávnostná svätá omša ku cti sv. Svorada
2012 ----- 07.06. ----- Sviatok Božieho Tela, procesia okolo kostola
2012 ----- 12.05. ----- Sanktuárium Božieho milosrdenstva, Krakov
2011 ----- 31.12. ----- Silvestrovská sv. omša, Zobor - Kameňolom
2011 ----- 25.12. ----- Narodenie Pána
2011 ----- 16.10. ----- Udelenie sviatosti Birmovania
2010 --- 24.01.-01.02. --- Farská púť do Svätej zeme
2010 ----- 06.01. ----- Zjavenie Pána - Traja králi, Zobor-Kostol sv. Urbana
2010 ----- 01.01. ----- Nový rok, Slávnosť - Panna Mária Bohorodička, Zobor-Kostol sv. Urbana
2009 ----- 31.12. ----- Silvestrovská sv. omša, Zobor-Kameňolom
2009 ----- 31.12. ----- Večerná Silvestrovská sv. omša, Polnočná Adorácia, Kostol sv. Urbana
2009 ----- 27.12. ----- Koledníci, sútaž, Kostol sv. Urbana Nitra-Zobor
2009 ----- 26.12. ----- Spevácky zbor od Františkánov, Kostol sv. Urbana Nitra-Zobor
2009 ----- 24.12. ----- Polnočná sv. omša, Kostol sv. Urbana Nitra-Zobor
2009 ----- 19.12. ----- Pohreb vdp. Ing. Peter Mudrza SF, St. Ľubovňa
2009 ----- 18.12. ----- Rozlúčka so zosnulým vdp. Ing. Peter Mudrza SF, Nitra-Františkáni
2009 ----- 06.12. ----- Mikuláš, Kostol sv. Urbana Nitra-Zobor
2009 --- 19.06.-21.06. --- Farská púť, Levoča, Spišská kapitula, Zakopané a Stará Ľubovňa
2009 --- 01.01.-01.07. --- Farnosť sv. Petra a Pavla Nitra-HM, Kostol sv. Urbana Nitra-Zobor
2008 --- 11.06.-17.06. --- Farská púť, Lurdy
2008 --- 01.01.-31.12. --- Farnosť sv. Petra a Pavla Nitra-HM, Kostol sv. Urbana Nitra-Zobor
2007 --- 14.06.-19.06. --- Farská púť do San Giovanni Rotondo
2007 --- 01.01.-31.12. --- Farnosť sv. Petra a Pavla Nitra-HM, Kostol sv. Urbana Nitra-Zobor
2006 --- 01.01.-31.12. --- Farnosť sv. Petra a Pavla Nitra-HM, Kostol sv. Urbana Nitra-Zobor
2005 --- 01.01.-31.12. --- Farnosť sv. Petra a Pavla Nitra-HM, Kostol sv. Urbana Nitra-Zobor
2004 --- 01.07.-31.12. --- Farnosť sv. Petra a Pavla Nitra-HM, Kostol sv. Urbana Nitra-Zobor
1900 ----- Historické fotografie
FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de