Farské oznamy:  27. nedeľa v cezročnom období

08.10.2017 – 15.10.2017

 

Liturgický kalendár

15.10.

nedeľa

28. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

10.10.

utorok

18:00

+ Františka

11.10.

streda

 18:00

+ Helena, Teodor, Tibor a Zdislav

12.10.

štvrtok

18:00

+ Ružena, František a rodičia z oboch strán

13.10.

piatok

18:00

 

14.10.

sobota

18:00

na úmysel Panny Márie

15.10.

nedeľa

8:00

+ Ján a Albina, Jozef a Valent

9:30

za farnosť

11:00

+ Jozef

 

Každoročná farská adorácia: Dnes je v našej farnosti, ako každý rok, celodenná farská poklona. Oltárna Sviatosť sa vystaví po každej sv. omši a ostane vystavená do 18.00. , o 17.30 modlitba sv. ruženca. O 18.00 bude sviatostné požehnanie celej farnosti.

 

Krsty: V sobotu 14. októbra o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

 

Rekolekcia: Vo štvrtok je vo farnosti Nitrianske Hrnčiarovce kňazská rekolekcia nitrianskeho dekanátu, ktorá začne o 9.00 hod. polhodinovou eucharistickou adoráciou ukončenou eucharistickým požehnaním, po ktorom bude nasledovať svätá omša. Srdečne vás pozývame.

 

Srdiečka: Sestry vincentky prosia naše farničky, aby im ako každý rok pomohli s pečením srdiečok na zbierku Boj proti hladu. Napečené srdiečka môžete prinášať do sakristie alebo na vrátnicu na Šindolku do kláštora. 

 

Poďakovanie: Pán Boh zaplať a srdečná vďaka Veronike Florkovej za výsadbu a úpravu priestoru medzi vežou a vchodom do sakristie.

 

Papiere s blahoželaniami k 60-tym narodeninám nášho biskupa môžete vrátiť do 15. októbra.

 

Birmovanci: V sakristii každý birmovanec si môže vyzdvihnúť DVD z birmovky.

 

Manželské rekolekcie: Hnutie Kresťanských rodín pozýva v dňoch 17-19.11. na originálne manželské rekolekcie (víkendový program pre manželské páry) schválené Konferenciou biskupov Slovenska do Misijného domu na Kalvárii. Kontaktné údaje nájdete na plagáte na nástenke.

 

Mladým mužom a ženám, ktorí hľadajú veriaceho partnera do manželstva, ponúka katolícka zoznamka „katRande“ prvé zoznamovacie stretnutie (tzv. speeddating) v pondelok 16. októbra o 18.00 hod. v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii. Viac informácií nájdete na plagáte a na stránke: katRande.org a Výveska.sk

 

V piatok 13. októbra si pripomíname  100. výročie posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime. Ako odpoveď na želanie Panny Márie sa v tento deň naša farnosť slávnostne zasvätí Jej Nepoškvrnenému Srdcu, tak ako si to Panna Mária vo Fatime priala. O 17.00 hod. bude modlitba svätého ruženca pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

O 18.00 je svätá omša, po ktorej bude nasledovať slávnostné zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a sviečková procesia so sochou Panny Márie okolo kostola. Všetkých Vás srdečne pozývame!

 

Zbierka: dnes je pravidelná mesačná (októbrová) zbierka na rekonštrukciu zoborskej fary a pastoračného centra. Za Vaše milodary vopred PBZ. Minulý mesiac zbierka vyniesla 1.216 € vo farskom kostole a 96 € u sestier Vincentiek na Šindolke.

Počas birmovky bolo vyzbieraných 912 € milodarov na rekonštrukciu fary a pastoračného centra.

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de