Farské oznamy:  26. nedeľa v cezročnom období

01.10.2017 – 08.10.2017

 

Liturgický kalendár

02.10.

pondelok

spomienka: svätých anjelov strážcov

04.10.

utorok

spomienka: sv. Františka Assiského

07.10.

sobota

spomienka: Ružencovej Panny Márie

08.10.

nedeľa

27. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

03.10.

utorok

18:00

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

04.10.

streda

 18:00

+ Vincent, František a Mária, brat Róbert, Hedviga

05.10.

štvrtok

18:00

+ Vojtech, Emília a Alojz

06.10.

piatok

18:00

 

07.10.

sobota

18:00

+ Michal a Terézia

08.10.

nedeľa

8:00

Ružencové spoločenstvo

9:30

+ Viktor

11:00

+ Mária

 

Prvý piatok: Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, pozývame vás k pravidelnej sv. spovedi a to hodinu pred sv. omšami, v piatok od 17:00 je vyložená Oltárna Sviatosť k poklone. V pondelok spovedáme v domove dôchodcov na Jánskeho ulici a starých a chorých farníkov po domoch spovedáme v piatok od rána.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť v našom kostole v sobotu, 7. októbra:

o    15:00 Ľuboš Bojda a Magdaléna Muteková

o    16:00 Michal Valachovič a Miriama Szőllősyová

 

Každoročná farská adorácia: Na budúcu nedeľu je v našej farnosti, ako každý rok, celodenná farská poklona. Oltárna Sviatosť sa vystaví po každej sv. omši a ostane vystavená do 18.00. , o 17.30 modlitba sv. ruženca. O 18.00 bude sviatostné požehnanie celej farnosti. Prosím, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je na stolíku a vytvorili tak služby, aby bol stále niekto v kostole. Pozývame vás, aby ste sa prišli  pokloniť Eucharistickému Pánovi Ježišovi a strávili trošku času pred ním v modlitbe a adorácii.

 

Kurz lektorov: povzbudzujeme vás, aby ste sa zapojili viac do liturgie, pozorujem z roka na rok väčšiu pasivitu medzi nami navzájom. A tak je tu ponuka, ak chcete čítať, ale máte obavu, strach, trému – je tu kurz lektorov. Nahláste sa po sv. omšiach v sakristii, nechajte kontakt a potom sa dohodneme na termíne, ktorý bude vyhovovať väčšine záujemcov. Náš farník, Dr. Tibor Ujlacký, lektor, bude viesť kurz.

 

Srdiečka: Sestry vincentky prosia naše žienky, aby im ako každý rok pomohli s pečením srdiečok na zbierku Boj proti hladu. Napečené srdiečka môžete prinášať do sakristie alebo na vrátnicu na Šindolku do kláštora. 

 

Zbierka: na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná (októbrová) zbierka na rekonštrukciu zoborskej fary a pastoračného centra. Vopred PBZ.

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de