Farské oznamy:  25. nedeľa v cezročnom období

24.09.2017 – 01.10.2017

 

Liturgický kalendár

27.09.

streda

spomienka: sv. Vincenta de Paul, kňaza

29.09.

piatok

sviatok: sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

30.09.

sobota

spomienka: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

01.10.

nedeľa

26. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

26.09.

utorok

18:00

+ Emília a Štefan

27.09.

streda

 18:00

+ Vdp. Eduard Mokráš a vdp. Pavol

28.09.

štvrtok

18:00

za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

29.09.

piatok

18:00

 

30.09.

sobota

18:00

+ Michal a Klára

01.10.

nedeľa

8:00

poďakovanie za 20 rokov sviatostného manželstva s prosbou o zdravie a Božie požehnanie

9:30

za farnosť

11:00

+ Helena, Michal, Andrej

 

Birmovanci: V piatok o 15.30 je birmovanecká brigáda,  o 16:30 generálny nácvik. V soboru o 10.00 je v našej farnosti slávnosť udeľovania sviatosti birmovania. Generálny vikár, Mons. Peter Brodek, udelí dary Ducha Sv.  43 birmovancom.

 

Kurz lektorov: povzbudzujeme vás, aby ste sa zapojili viac do liturgie, pozorujem z roka na rok väčšiu pasivitu medzi nami navzájom. A tak je tu ponuka, ak chcete čítať, ale máte obavu, strach, trému – je tu kurz lektorov. Nahláste sa po sv. omšiach v sakristii, nechajte kontakt a potom sa dohodneme na termíne, ktorý bude vyhovovať väčšine záujemcov. Náš farník, Dr. Tibor Ujlacký, lektor, bude viesť kurz.

 

Doplnenie sviatostí pre dospelých: ak viete o niekom, kto by sa chcel stať kresťanom, alebo kto by si z dospelých chcel doplniť chýbajúce sviatosti, nech sa nahlási do konca septembra v sakristii.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť v našom kostole v sobotu, 30. septembra:

o    14:00 Lukáš Ivanička a Michaela Nemčovičová

o    16:00 Ondrej Barát a Natália Verbová

 

 

Srdiečka: Sestry vincentky prosia naše žienky, aby im ako každý rok pomohli s pečením srdiečok na zbierku Boj proti hladu. Napečené srdiečka môžete prinášať do sakristie alebo na vrátnicu na Šindolku do kláštora. 

 

Zbierka: dnes je pravidelná mesačná zbierka na rekonštrukciu zoborskej fary a pastoračného centra. Vopred PBZ.

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de