Farské oznamy:  24. nedeľa v cezročnom období

17.09.2017 – 24.09.2017

 

Liturgický kalendár

20.09.

streda

spomienka: sv. Andreja Kim Taegona, kňaza, a sv. Pavla Chong Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

21.09.

štvrtok

sviatok: sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

22.09.

piatok

(nitrianska diecéza) spomienka: sv. Emeráma, biskupa a mučeníka

(Katedrála) slávnosť: sv. Emeráma – titul katedrály

23.09.

sobota

spomienka: sv. Pia z Pietrelciny, kňaza

24.09.

nedeľa

25. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

19.09.

utorok

18:00

+ Klaudia

20.09.

streda

 18:00

+ Ján, Mária a súrodenci

21.09.

štvrtok

18:00

na úmysel

22.09.

piatok

18:00

 

23.09.

sobota

18:00

+ Gizela

24.09.

nedeľa

8:00

+ Mária

9:30

za farnosť

11:00

+ Ernest, Šarlota, Július a rodičia

 

Birmovanci: V sobotu, 23. septembra o 9:00 hod. je nácvik birmovancov v kostole, potom o 10:00 je sv. spoveď pre birmovancov, ich rodiny a birmovných rodičov. Prosím, pekne a hlboko sa pripravte spytovaním svedomia, pokojne si napíšte hriechy na papier, obnovte si v pamäti za pomoci modlitebných knižiek obrad sviatosti zmierenia, aby ste si vykonali kvalitnú sv. spoveď. Budeme spovedať 4 kňazi od 10.00.

 

Farská opekačka pre mladé rodinky s deťmi (aj bez, ktorí nemáte ešte): tento piatok od 16.00 do 20.00 v areáli kultúrneho domu (hneď vedľa kostola), za každého počasia, ak bude škaredo budeme vnútri, máme v zálohe elektrické grily. Prineste si každý, čo máte radi, chceme sa spolu stretnúť a spoločne prežiť piatkové popoludnie.  Pozvite aj tých, ktorí nechodia s nami do kostola.

 

Kurz lektorov: povzbudzujeme vás, aby ste sa zapojili viac do liturgie, pozorujem z roka na rok väčšiu pasivitu medzi nami navzájom. A tak je tu ponuka, ak chcete čítať, ale máte obavu, strach, trému – je tu kurz lektorov. Nahláste sa po sv. omšiach v sakristii, nechajte kontakt a potom sa dohodneme na termíne, ktorý bude vyhovovať väčšine záujemcov. Náš farník, Dr. Tibor Ujlacký, lektor, bude viesť kurz.

Doplnenie sviatostí pre dospelých: ak viete o niekom, kto by sa chcel stať kresťanom, alebo kto by si z dospelých chcel doplniť chýbajúce sviatosti, nech sa nahlási do konca septembra v sakristii.

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť v našom kostole v sobotu, 23. septembra:

o    16:00 Rastislav Hrnek a Natália Rábeková

 

CVČ: V týchto dňoch prebieha stále zápis detí do Cirkevného centra voľného času pri fare na Klokočine. Podporme toto centrum tým, že tam zapíšeme naše deti, za 12 rokov svojej existencie sa toto CVČ už silno udomácnilo v povedomí veriacich aj neveriacich. V posledných rokoch vedenie nášho mesta systematicky sťažuje existenciu tohto zariadenia tým, že mu kráti dotácie, načas nevypláca peňažné prostriedky na mzdy, energie... Ukážme, že sa vieme zastať našich vecí.  Ponuka krúžkov na nástenke pred kostolom alebo na webe.

 

Zbierka: na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka na rekonštrukciu zoborskej fary a pastoračného centra. Vopred PBZ.

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de