Farské oznamy:  23. nedeľa v cezročnom období

10.09.2017 – 17.09.2017

 

Liturgický kalendár

13.09.

streda

spomienka: sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

14.09.

štvrtok

sviatok: Povýšenie svätého kríža

15.09.

piatok

slávnosť: Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

16.09.

sobota

spomienka: sv. Kornélia, pápeža a sv. Cypriána, biskupa, mučeníkov

17.09.

nedeľa

24. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

12.09.

utorok

18:00

+ Mária

13.09.

streda

 18:00

+ Žofia, Andrej, Helena a Ján

14.09.

štvrtok

18:00

+ Ľudmila, Timotej a za celú rodinu

15.09.

piatok

8:00

poďakovanie za 15 r. kňazstva Tomáša s prosbou o zdravie a Božie požehnanie

11:00

+ Štefan, Katarína, Vendelín

16.09.

sobota

18:00

+ Ľudovít, Alžbeta, Viliam a ich rodičia

17.09.

nedeľa

8:00

+ Vendelín, Ján, Oľga a ich rodičia

9:30

za farnosť

11:00

+ František, Mária a sestra Anastázia

 

V piatok na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie budú sv. omše o 8.00 a o 11.00 hod. Detská sv. omša o 9.30 nebude.

 

Birmovanci: Dnes po sv. omši o 11:00 hod. bude krátke organizačné stretnutie rodičov birmovancov tu vo farskom kostole.

 

Erko: po prázdninovej prestávke sú tu opäť erkostretká pre naše deti. Tento rok sa zmení miesto a to hneď vedľa, v novom kultúrnom zoborskom centre. Dnes o 15.30.

 

Doplnenie sviatostí pre dospelých: ak viete o niekom, kto by sa chcel stať kresťanom, alebo kto by si z dospelých chcel doplniť chýbajúce sviatosti, nech sa nahlási do konca septembra v sakristii.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť v našom kostole:

·         v piatok,  15. septembra:

o    15:00 Miroslav Krjak a Kristína Janečková

o    16:00 Dominik Gašparovič a Kristína Peťovská

 

Autobus na blahorečenie Titusa Zemana do Bratislavy: kto by mal záujem ísť 30.9. na slávnosť blahorečenia do Bratislavy, farnosť Klokočina organizuje autobus, nahláste sa v sakristii. My máme v tento deň v našej farnosti birmovku.

 

CVČ: V týchto dňoch prebieha zápis detí do Cirkevného centra voľného času pri fare na Klokočine. Podporme toto centrum tým, že tam zapíšeme naše deti, za 12 rokov svojej existencie sa toto CVČ už silno udomácnilo v povedomí veriacich aj neveriacich. V posledných rokoch vedenie nášho mesta systematicky sťažuje existenciu tohto zariadenia tým, že mu kráti dotácie, načas nevypláca peňažné prostriedky na mzdy, energie... Ukážme, že sa vieme zastať našich vecí.  Ponuka krúžkov na nástenke pred kostolom alebo na webe.

 

Zbierka: Dnes je zbierka určená pre kňazský seminár v Nitre. V mene bohoslovcov a predstavených seminára PBZ.

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de