Farské oznamy:  22. nedeľa v cezročnom období

03.09.2017 – 10.09.2017

 

Liturgický kalendár

07.09.

štvrtok

spomienka: sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov

08.09.

piatok

sviatok: Narodenie Panny Márie

10.09.

nedeľa

23. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

05.09.

utorok

18:00

+ Helena, Štefan, dcéra Tanička a starí rodičia František a Barbora

06.09.

streda

 18:00

+ Ladislav, Beáta a brat Amand

07.09.

štvrtok

18:00

za ZBP pre Jozefa, Ladislava, Silviu, Máriu a ich rodiny

08.09.

piatok

18:00

+ Igor (pohrebná)

09.09.

sobota

18:00

+ Mária a rodičia z oboch strán

10.09.

nedeľa

8:00

+ Lívia a Štefan

9:30

za farnosť

11:00

+ Anastázia, Ivo, Viliam, František a rodičia z oboch strán

 

Birmovanci: V nedeľu, 10. septembra po sv. omši o 11:00 hod. bude krátke organizačné stretnutie rodičov birmovancov tu vo farskom kostole. Po rozhovore s rodičmi musíme rozhodnúť o niektorých technických veciach týkajúcich sa slávnosti birmovania. Účasť aspoň jedného rodiča alebo inéhé rodinného príslušníka nutná.

 

Krsty:  V sobotu 9. septembra o 10:00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť v našom kostole:

·         v piatok,  08. septembra:

o    16:00 Peter Somorčík a Katarína Rusová

·         v sobotu, 02. septembra:

o    16:00 Peter Zelka a Veronika Privalincová

 

Detské sv. omše v nedeľu: Od dnešnej nedele sa opäť po letnej prestávke zavádzajú nedeľne sv. omše o 9:30 určené zvlášť pre rodičov s deťmi.

 

Erko: po prázdninovej prestávke sú tu opäť erkostretká pre naše deti. Tento rok sa zmení miesto a to hneď vedľa v novom kultúrnom zoborskom centre. Najbližšie stretko bude na budúcu nedeľu o 15.30.

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de