Farské oznamy:  21. nedeľa v cezročnom období

27.08.2017 – 03.09.2017

 

Liturgický kalendár

28.08.

pondelok

spomienka: sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

29.08.

utorok

spomienka: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

03.08.

nedeľa

22. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

29.08.

utorok

18:00

+ rodičia z oboch strán

30.08.

streda

 18:00

za zdravia a Božie požehnanie pre rodinu

31.08.

štvrtok

18:00

+ Mária a rodičia z oboch strán

01.09.

piatok

18:00

+ Metod (pohrebná)

02.09.

sobota

18:00

na úmysel Panny Márie

03.09.

nedeľa

8:00

+ Mária a Timotej

9:30

za ZBP pre detí, ich rodičov a animátorov

11:00

+ Juraj a rodičia z oboch strán

 

Snúbenecká náuka: V sobotu 2. septembra o 8:30 je morálna náuka pre snúbencov.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť v našom kostole:

·         v piatok,  01. septembra:

o    15:00 Ondrej Šatura a Anna Šimková

·         v sobotu, 02. septembra:

o    15:00 Marek Gála a Andrea Pavlíková

o    16:00 Roman Mečiar a Martina Dičerová

 

Prvý piatok: Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, pozývame vás k pravidelnej sv. spovedi a to hodinu pred sv. omšami, v piatok od 17:00 je vyložená Oltárna Sviatosť k poklone. V pondelok spovedáme v domove dôchodcov na Jánskeho ulici a starých a chorých farníkov po domoch spovedáme v piatok od rána.

 

Detské sv. omše v nedeľu: Od nasledujúcej nedele 3. septembra sa opäť po letnej prestávke zavádza nedeľná sv. omša o 9:30 zvlášť pre rodičov s deťmi.

 

Zbierka: Dnes je pravidelná mesačná zbierka určená na rekonštrukciu fary a pastoračného centra. Za Vaše milodary vopred PBZ. Minulý mesiac zbierka vyniesla 389 € vo farskom kostole a 241 € u sestier Vincentiek na Šindolke. Tento týždeň príde firma podrezávať steny, aby sa odizolovali mury a v budúcnosti, po zateplení neplesneli.  

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de