Farské oznamy:  Premenene Pána

06.08.2017 – 13.08.2017

 

Liturgický kalendár

08.08.

utorok

spomienka: sv. Dominika, kňaza.

09.08.

streda

sviatok: sv. Terézie Benedikty z kríža (Edity Steinovej), panny a mučenice, spolupatrónky Európy

10.08.

štvrtok

sviatok: sv. Vavrinca, diakona a mučeníka.

11.08.

piatok

spomienka: sv. Kláry, panny.

13.08.

nedeľa

19. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

08.08.

utorok

18:00

+ Ondrej

09.08.

streda

 18:00

+ Emília, František, Teodor, Júlia

10.08.

štvrtok

18:00

+ Rozália, Alžbeta, Ľudovít

11.08.

piatok

18:00

+ Marta (pohrebná)

12.08.

sobota

18:00

na úmysel Panny Márie

13.08.

nedeľa

8:00

+ Félix

11:00

za farnosť

 

Krsty: V sobotu 12. augusta o 10:00 hod. je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť v našom kostole:

·         v piatok,  11. augusta:

o    16:00 Viktor Balážovjech a Zuzana Chobotová

·         v sobotu, 12 augusta:

o    15:00 Juraj Sedláček a Lenka Federová 

 

Púť Kalvária: srdečne pozývame veriacich z Nitry a okolia na výročnú púť na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, a to v budúcu sobotu a nedeľu 12. a 13. augusta. Program začne v sobotu od 15.00 hod. v kostole eucharistickou poklonou. Po Korunke Božieho milosrdenstva zaznejú piesne a modlitby otcov (približne do 16.20 hod.). Neskôr sa otcovia s nami podelia o svoje svedectvá v rámci večerného programu o 22.00 hod. Pripravené sú pre vás texty omšových a mariánskych piesní (v slovenskom jazyku), aby každý mohol spievať. Program púte je na plagáte a ďalšie informácie na webovej stránke kalvárskej farnosti. Na stretnutie s vami sa tešia správca farnosti a kalvárski farníci.

 

Cenacolo: Mladí z komunity Cenacolo, z príležitosti 10 výročia jej pôsobenia na Slovensku vás srdečne pozývajú v sobotu, 12. augusta na program plný radosti, spevu, tanca, a svedectiev o tom, ako Pán Boh mení ich životy. Program sa uskutoční v budove Župného Domu v Nitre, 11:30 sv. omša v katedrále, celebrovaná naším diecéznym biskupom, V. Judákom. Ostatné body programu môžete si pozrieť na výveske. 

 

Hrdí na rodinu: v sobotu 19. augusta o 14:30 hod. sa v Bratislave pred budovou parlamentu začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Nevynášame tmu, zapaľujeme svetlo“. Na výveske je plagát a bližšie informácie sú na stránke hrdinarodinu.sk

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de