Farské oznamy:  17. nedeľa v cezročnom období

30.07.2017 – 06.08.2017

 

Liturgický kalendár

31.07.

pondelok

spomienka: sv. Ignáca z Loyoly, kňaza.

01.08.

utorok

spomienka: sv. Alfonza Márie de’Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

04.08.

piatok

spomienka: sv. Jána Márie Vianneya, kňaza

06.08.

nedeľa

sviatok: Premenene Pána

 

Úmysly sv. omší

01.08.

utorok

18:00

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

02.08.

streda

 18:00

+ Štefan, Jolona, Juraj a Miloš

03.08.

štvrtok

18:00

poďakovanie za 95 rokov Jolany s prosbou o zdravie a Božie požehnanie

04.08.

piatok

18:00

 

05.08.

sobota

18:00

+ František, Stanislav a rodičia

06.08.

nedeľa

8:00

za farnosť

11:00

na úmysel

 

Prvý piatok: Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, pozývame vás k pravidelnej sv. spovedi a to hodinu pred sv. omšami, v piatok od 17:00 je vyložená Oltárna Sviatosť k poklone. V penzióne spovedáme vo štvrtok a starých a chorých farníkov po domoch spovedáme v piatok od rána.

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de