Farské oznamy:  16. nedeľa v cezročnom období

23.07.2017 – 30.07.2017

 

Liturgický kalendár

25.07.

utorok

sviatok: sv. Jakuba, apoštola

26.07.

streda

spomienka: sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

27.07.

štvrtok

spomienka: sv. Gorazda a spoločníkov,

29.07.

sobota

spomienka: sv. Marty

30.07.

nedeľa

17. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

25.07.

utorok

18:00

za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

26.07.

streda

 18:00

+ Veronika, Vavrinec, deti a starí rodičia

27.07.

štvrtok

18:00

+ Július, Margita a rodičia z oboch strán

28.07.

piatok

18:00

 

29.07.

sobota

18:00

+ rodina Balážová

30.07.

nedeľa

8:00

poďakovanie za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

11:00

za farnosť

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť v našom kostole:

·         v sobotu, 29. júla:

o    15:00 Martin Graßl a Viktoria Megová

o    16:00 Peter Hitka a Soňa Hupková

Pozvanka: Farnosť a obec Lehota vás srdečne pozývajú na jubilejnú 25. mariánsku púť, ktorá sa uskutoční 30. júla o 10:00 hod. v pútnickom areáli nad obcou Lehota. Parkovanie pre autá je zabezpečené kúsok nad pútnickým areálom. Hlavným celebrantom a kazateľom bude náš diecézny biskup, otec Viliam Judák. Púť bude v priamom prenose vysielať aj Slovenská televízia na Dvojke. Tešíme sa na vašu prítomnosť.

Poďakovanie: ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili v sobotu doobeda farskej brigády. Aj keď nebolo nás veľa, podarilo sa nám, ako možno ste si všimli, trošku upraviť cestu ku kostolu medzi hotelom Zlatý kľúčik a farou. 

Taktiež poďakovanie patri všetkým vám, ktorí ste v piatok večer prispeli svojou pritomnosťou alebo hmotnými darmi k návšteve pútnikov z Poľska, z mesta Tropie – rodiska sv. Andreja Svorada. Všetkých vás nech Pán Boh odmení hojne svojim požehnaním.

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de