Farské oznamy:  13. nedeľa v cezročnom období

02.07.2017 – 09.07.2017

 

Liturgický kalendár

03.07.

pondelok

sviatok: sv. Tomáša, apoštola

05.07.

streda

slávnosť: sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

09.07.

nedeľa

14. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

04.07.

utorok

18:00

+ Helena

05.07.

streda

 8:00

Za farnosť

06.07.

štvrtok

18:00

poďakovanie za 45 r. sviatostného manželstva, s prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre celu rodinu

07.07.

piatok

18:00

 

08.07.

sobota

18:00

+ Mária, Koloman a rodičia z oboch strán

09.07.

nedeľa

8:00

+ Vincencia a Vincent, Michal a Marián

11:00

Za farnosť

 

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda: v stredu bude v kostole len sv. omša o 8.00. potom o 10.00 bude slávnostná sv. omša na Svätoplukovom námestí pred DAB, ktorej bude predsedať Mons. Dávid Tencer, slovenský biskup Islandu, spolu so slovenskými biskupmi. Pri tejto sv.omši sa celá naša krajina zasvätí Najsv. Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Kto môžete, pekne príďte, nezostávajte doma, je to národná slovenská púť a tak nám treba putovať za Pánom Bohom a práve my, tu v Nitre, ju máme najbližšie. 

 

Prvý piatok: Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, pozývame vás k pravidelnej sv. spovedi a to hodinu pred sv. omšami, v piatok od 17:00 je vyložená aj Oltárna Sviatosť k poklone. V penzióne spovedáme v pondelok a starých a chorých farníkov po domoch spovedáme v piatok od rána.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť v našom kostole:

·         v piatok,  7. júla:

o    15:00 Pavol Šabík a Eva Golková

o    16:00 Sebastián Pindeš a Katarína Ďuricová

·         v sobotu, 8. júla:

o    16:00 Mário Mekyš a Zuzana Záhradníková

Letný poriadok sv. omší: Počas leta nebudú bývať detské sv. omše o 9.30.

Zapisovanie úmyslov: nahlasovanie úmyslov sv. omší na ďalší polrok, t.j. od 1.7. do 31.12. je možné po sv. omšiach v sakristii. 

Slávnosť sv. Andreja Svorada a Beňadika: v piatok 14. 7. o 18.30 bude sláviť sv. omšu ku cti sv. zoborských pustovníkov a patrónov diecézy náš diecézny biskup - Mons. Viliam Judák. Ako každý rok miesto slávenia bude na lúke pred liečebným ústavom. Po sv. omši bude agapé z prinesených darov a možnosť navštíviť zoborský kláštor. 

(Te Deum: teraz na sv. omši o 11.00 budeme sláviť Te Deum, budeme ďakovať Pánu Bohu so žiakmi a učiteľmi za úspešné skončenie školského roka – Te Deum. Tiež nezabúdajme na prácu našich učiteľov, pedagógov, vychovávateľov, vieme, že táto práca nie je spoločensky docenená a tak my, každý jeden, si vážme prácu dobrých učiteľov a nezabudnime im pekne  poďakovať.)

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de