Farské oznamy:  11. nedeľa v cezročnom období

18.06.2017 – 25.06.2017

 

Liturgický kalendár

21.06.

streda

spomienka: sv. Alojza Gonzágu, rehoľnika

23.06.

piatok

slávnosť: Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

24.06.

sobota

slávnosť: Narodenie sv. Jána Krstiteľa

25.06.

nedeľa

12. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

20.06.

utorok

18:00

+ Valéria, Juraj a rodičia z oboch strán

21.06.

streda

18:00

ZBP pre Evu, Silviu a Elišku - Máriu

22.06.

štvrtok

18:00

+ Ľudovít a rodičia

23.06.

piatok

18:00

 

24.06.

sobota

18:00

poďakovanie za 55 rokov sviatostného manželstva s prosbou o ZBP

25.06.

nedeľa

8:00

za farnosť

9:30

+ Mária

11:00

+ Jozef

 

Krst: v sobotu o 10.00 je krstná náuka a o 11.00 vysluhujeme sviatosť krstu.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť v našom kostole:

·         v sobotu,  24. júna:

o    16:00 Ján Reguli a Magdaléna Moravčíková

 

Birmovanci: Dnes sa v našom farskom kostole tu na Zobore uskutoční birmovanecké stretnutie, o 17:00 hod. prvá polovica birmovancov (podľa abecedného zoznamu), o 17:30 druha polovica.

Misionári MSC a Kiribatské sestry všetkých srdečne pozývajú na Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Svätú omšu v areáli duchovného centra v Nitre, Lukovom Dvore,  bude celebrovať  v piatok 23. júna 2017 o 17.30, Mons. Ján Babjak, prešovský gréckokatolícky arcibiskup - metropolita. Od 15.00 sa začne adorácia a zároveň bude v tomto čase možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. Po svätej omši nasleduje agapé, budeme vďační, keď aj vy niečo malé prinesiete. V rámci slávnosti sa uskutoční aj charitatívna zbierka potravín - cukru, ryže a cestovín, ktoré budú odovzdané rodinám v núdzi. V prípade veľmi nepriaznivého počasia by sa celý program konal vo farskom Kostole sv. Gorazda na Klokočine a informácia o zmene miesta by bola včas aktualizovaná na webovej stránke www.misionari.sk.

Letný poriadok sv. omší: Počas leta nebudú bývať detské sv. omše o 9.30.

Zapisovanie úmyslov: nahlasovanie úmyslov sv. omší na ďalší polrok, t.j. od 1.7. do 31.12. bude možné od utorka 27.6. po sv. omšiach v sakristii. 

 

 

 

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de