Farské oznamy:  Najsvätejšej Trojice

11.06.2017 – 18.06.2017

 

Liturgický kalendár

13.06.

utorok

spomienka: sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

15.06.

štvrtok

slávnosť: Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – prikázaný sviatok

18.06.

nedeľa

11. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

13.06.

utorok

18:00

+ Igor, Milan, Anton a rodičia

14.06.

streda

18:00

+ za rodičov a súrodencov

15.06.

štvrtok

18:00

+ za starých rodičov z oboch strán

16.06.

piatok

18:00

 

17.06.

sobota

18:00

+ Július

18.06.

nedeľa

8:00

+ Štefan

9:30

Nebude  + Ján (úmysel bude slúžený na námestí o 10.00)

11:00

Nebude

 

Na budúcu nedeľu bude slávnostná sv. omša o 10.00 na námestí pred DAB pri príležitosti Sviatku Božieho Tela, bude ju celebrovať Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, potom bude spoločná procesia. Z tohto dôvodu budú sv.omše o 9.30 a 11.00 zrušené a ste všetci pozvaní na slávnostnú sv. omšu pred DAB.

 

Vo štvrtok, na sviatok Božieho Tela, budeme mať v prípade pekného počasia po sv. omši procesiu, a tak prosím, aby ste pripravili deťom košíčky s lupienkami. Tiež prosím, aby ste sa teraz po sv. omšiach ohlásili pani kostolníčke a ponúkli jej pomoc s prípravou oltárikov.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť v našom kostole:

·         v piatok,  16. júna:

o    15:00 Patrik Pastirčik a Silvia Meryová

·         17. júna chcú uzavrieť sviatosť manželstva vo farnosti Trenčianske Teplice naši farníci:

Juraj Stiksa a Nikoleta Kurťáková

ERKO: dnes o 15.00 v kláštore u ružových sestier.

Počas leta nebudú bývať detské sv. omše o 9.30.

Zbierka: dnes je pravidelná mesačná zbierka určená na rekonštrukciu zoborskej fary a pastoračného centra. Májová zbierka bola vo farskom kostole 711 eur a na Šindolke 129 eur. PBZ.

 

 

 

 

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de