Farské oznamy:  7. veľkonočná nedeľa

28.05.2017 – 04.06.2017

 

Liturgický kalendár

01.06.

štvrtok

spomienka: sv. Justína, mučeníka  

03.06.

sobota

spomienka: sv. Karola Lwangu s spoločníkov, mučeníkov

04.06.

nedeľa

slávnosť: Zoslanie Ducha Svätého

 

Úmysly sv. omší

30.05.

utorok

18:00

+ Angela, Michal, Félix

31.05.

streda

18:00

+ Štefan a Júlia

01.06.

štvrtok

18:00

+ Jozef, Katarína, Vladimír a Eva

02.06.

piatok

18:00

 

03.06.

sobota

18:00

+ Ján, Anastázia

04.06.

nedeľa

8:00

za farnosť

9:30

+ Štefan a Pavla a rodičia z oboch strán

11:00

+ František

 

Erko: Dnes o 15.00 je tu v kostole erkostretko pre naše deti.

 

Prvý piatok: Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, pozývame vás k pravidelnej sv. spovedi a to hodinu pred sv. omšami, v piatok od 17:00 je vyložená Oltárna Sviatosť k poklone. V penzióne spovedáme v pondelok a starých a chorých farníkov po domoch spovedáme v piatok od rána.

 

Prvé sv. prijímanie: na budúcu nedeľu o 11.00 bude v našom kostole slávnosť prvého sv. prijímania pre 16 detí z našej farnosti. Vstup do kostola na sv. omšu o 11.00 bude na lístky a preto využite sv. omše o 8.00 a 9.30.  V utorok, stredu, štvrtok budú mať deti tu v kostole nácviky od 15.00 do 17.00, v sobotu o 9.00 bude sv. spoveď pre deti a ich rodinných príslušníkov a o 10.00 bude generálka.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť v našom kostole:

·         v sobotu, 3 júna:

o    15:00 Andrej Adámek a Katarína Nízlová

 

Katrande: Mladým mužom a ženám, ktorí hľadajú veriaceho partnera do manželstva, ponúka katolícka zoznamka „katRande“ prvé zoznamovacie stretnutie (tzv. speeddating) v sobotu 10. júna o 18.00 hod. v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii. Viac informácií nájdete na plagáte a na stránke: www.katRande.org a www.výveska.sk.

 

Oznam:Jedna rodina hľadá pre svoju starú mamu opatrovateľku, pomocníčku, môže byť aj

dôchodkyňa, ktorá by zaistila pri nej prítomnosť aspoň v niektoré dni v týždni. Kontakt pre poskytnutie podrobnejších informácií u sestier vincentiek.

 

Festival Lumen:Srdečne vás pozývame na kresťanský festival Lumen, ktorý sa uskutoční 2. - 3. júna v Trnave. Tento rok je to už 25. jubilejný ročník festivalu a mladým ponúka výbornú hudbu, prednášky a diskusie, ktoré im pomôžu dotknúť sa Krista a spoznať nových priateľov. Viac informácii nájdete na www.fln.sk

 

Noc kostolov: v piatok 9.júna je noc kostolov, bližší program si pozrite na výveske pred kostolom.

Zbierka: Dnes je hodová zbierka. Vopred PBZ.

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de