Farské oznamy:  5. veľkonočná nedeľa

14.05.2017 – 21.05.2017

 

Liturgický kalendár

16.05.

utorok

spomienka: sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

14.05.

nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

 

Úmysly sv. omší

16.05.

utorok

18:00

+ Matúš, Juraj a rodičia z oboch strán

17.05.

streda

18:00

+ Jozef, Ján, Michal, Bernadeta, Magdaléna, Mária a Jaromír

18.05.

štvrtok

18:00

poďakovanie, nech Boh odmení všetkým modlitebníkom za Jakuba

19.05.

piatok

18:00

 

20.05.

sobota

18:00

+ Alexander

21.05.

nedeľa

8:00

poďakovanie za 60 rokov života s prosbou o ZBP pre celú rodinu

9:30

+ Štefan, Helena, Vladimír

11:00

za ZBP pre Romana a jeho rodinu

 

ERKO: dnes o 15.00, ale pozor, nie u ružových sestier – tie majú duchovné cvičenia, ale v kostole sa uskutoční ďalšie erkostretko pre naše menšie deti.

 

Krsty: V sobotu 20. mája o 10.00 je krstná náuka a o 11.00 vysluhujeme sviatosť krstu.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť v našom kostole:

·         v sobotu, 20. mája:

o    15:00          Toman a              Trabalíková

o    16:00 Ivan Bárek a Žaneta Gerhátová

 

Sv. omša v zoborskom kláštore: Aktivisti zo Zoborského skrášľovacieho spolku zachraňujú ruiny nachádzajúce sa v lokalite Národnej kultúrnej pamiatky Zoborský kláštor. Po ukončení statického zaistenia ruiny kláštorného Kostola sv. Jozefa je pamiatka sprístupnená verejnosti. Svätá omša tu bude slúžená na sviatok Nanebovstúpenia Pána dňa 25.5.2017 o 17.00 hodine. Hlavným celebrantom bude titulárny zoborský opát, Mons. Ladislav Belas. Bohoslužba sa uskutoční v interiéri Kostola svätého Jozefa pod holým nebom.

 

Organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí sa uskutoční v nedeľu 14.5. v kostole po sv. omši, ktorá začína o 9.30.

 

Posviacka: V sobotu 20.5. o 15.00 sa uskutoční posviacka sochy sv. Jána Nepomúckeho v lokalite Šindolka nad baňou (nad benzínkou Slovnaft). Slávnosti bude predsedať zoborský opát Mons. Ladislav Belas. Potom bude malé agapé. 

 

Deň rodiny: Centrum pre rodinu srdečne pozýva v nedeľu 21. mája na DEŇ RODINY 2017 do parku na Sihoti: o 11.00 hod. bude priamo v parku svätá omša s o. biskupom V. Judákom a popoludní od 14.00 začne zábavný program. Príďte povedať nahlas, že rodina - to je otec, mama a deti!  Viac na plagátiku v prílohe. 

 

Zbierka: dnes je mesačná májová zbierka na rekonštrukciu zoborskej fary a pastoračného centra. Aprílová zbierka vyniesla 1428 eur vo farskom kostole a 237 eur na Šindolke. Za Vaše milodary, nech Vám Pán Boh odmení hojným požehnaním.  

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de