Farské oznamy:  4. veľkonočná nedeľa

07.05.2017 – 14.05.2017

 

Liturgický kalendár

13.05.

sobota

spomienka: Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej – 100. výročie zjavení

14.05.

nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

 

Úmysly sv. omší

09.05.

utorok

18:00

+ Mária a rodičia z oboch strán

10.05.

streda

18:00

poďakovanie za 14 r. sviatostného manželstva Jany a Jána s prosbou o ZBP pre celú rodinu

11.05.

štvrtok

18:00

+ Beáta, Ladislav, Ernest, Mária, Zoltán, Gizela, Mária, Amand a Pavol

12.05.

piatok

18:00

+ Štefan

13.05.

sobota

18:00

na úmysel Panny Márie

14.05.

nedeľa

8:00

za farnosť

9:30

+ Silvester, Helena a Tibor

11:00

+ Jozef, Mária, Mária a Jozef

 

Birmovanci: dnes o 17.00 hod. v kláštore u ružových sestier bude ďalšie stretnutie birmovancov.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť v našom kostole:

·         v sobotu, 13. mája:

o    15:00 Matúš Tinák a Jana Štefunková

o    16:00 Marek Šupka a Dana Dubravická

 

Modlitbový deň: V sobotu, 13. mája, sa koná celodenný duchovný program – Modlitbový deň k Matke všetkých národov, v mestskej hale na Klokočine.  V tento deň uplynie presne 100 rokov od prvého zjavenie Panny Márie vo Fatime. Program: Modlitba ruženca pred Sviatosťou Oltárnou je od 8.30 do 9.30, potom sú svedectvá, prednáška pátra Paula Maria Sigla, popoludní od 13.30 Eucharistická poklona a Svätá Hodina. Vyvrcholením bude sv. omša o 16.00 s otcom biskupom. Pre deti je tiež pripravený program, aby ste Vy ako rodičia mohli naplno sledovať a byť účastní modlitbového dňa. Srdečne ste všetci pozvaní.

Sv. omša v zoborskom kláštore: Aktivisti zo Zoborského skrášľovacieho spolku zachraňujú ruiny nachádzajúce sa v lokalite Národnej kultúrnej pamiatky Zoborský kláštor. Po ukončení statického zaistenia ruiny kláštorného Kostola sv. Jozefa je pamiatka sprístupnená verejnosti. Svätá omša tu bude slúžená na sviatok Nanebovstúpenia Pána dňa 25.5.2017 o 17.00 hodine. Hlavným celebrantom bude titulárny zoborský opát, Mons. Ladislav Belas. Bohoslužba sa uskutoční v interiéri Kostola svätého Jozefa pod holým nebom.

 

Deň matiek: Mesto Nitra v zastúpení našich poslancov v spolupráci so zoborskou ZŠ Kráľa Svätopluka vás  pozývajú v piatok 12.5. o 16.00 do zoborského kultúrneho centra na oslavu Dňa matiek. Bližšie info na výveske.

 

Organizačné stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí sa uskutoční v nedeľu 14.5. v kostole po sv. omši, ktorá začína o 9.30.

 

Zbierka: na budúcu nedeľu bude mesačná májová zbierka na rekonštrukciu zoborskej fary a pastoračného centra. Aprílová zbierka vyniesla 1428 eur vo farskom kostole a 237 eur na Šindolke.

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de