Farské oznamy:  3. veľkonočná nedeľa

30.04.2017 – 07.05.2017

 

Liturgický kalendár

02.05.

utorok

spomienka: sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

03.05.

streda

sviatok: sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

07.05.

nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

 

Úmysly sv. omší

02.05.

utorok

18:00

+ Elizabet a Ivan

03.05.

streda

18:00

+ Eva a Terézia

04.05.

štvrtok

18:00

+ František

05.05.

piatok

18:00

 

06.05.

sobota

18:00

na úmysel Panny Márie

07.05.

nedeľa

8:00

+ Dagmar a Jozef

9:30

+ Jozef a rodina

11:00

za farnosť

 

ERKO: dnes o 15.00 je v kláštore u ružových sestier ďalšie erkostretko pre naše menšie deti.

 

Prvý piatok: Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, pozývame vás k pravidelnej sv. spovedi a to hodinu pred sv. omšami, v piatok od 17:00 je vyložená Oltárna Sviatosť k poklone. V penzióne spovedáme v pondelok a starých a chorých farníkov po domoch spovedáme v piatok od rána.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť v našom kostole:

·         v piatok,  5. mája:

o    15:00 Andrej Škadra a Dominika Tureková

·         v sobotu, 6. mája:

o    15:00 Róbert Szalay a Aneta Sotorníková 

 

Krsty: V sobotu o 8:30 je morálna náuka pre snúbencov. O 10.00 je krstná náuka a o 11.00 vysluhujeme sviatosť krstu.

 

Púť: Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve pozýva všetkých zdravotníckych pracovníkov na 2. Celoslovenskú púť zdravotníkov. V tomto roku sa púť uskutoční v Levoči v termíne 2. – 3. júna 2017.

 

Zbierka: dnes je zbierka určená na kňazský seminár, v mene bohoslovcov a predstavených seminára vopred PBZ.

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de