Farské oznamy:  2. veľkonočná nedeľa

Nedeľa Božieho Milosrdenstva

23.04.2017 – 30.04.2017

 

Liturgický kalendár

25.04.

utorok

sviatok: sv. Marka, evanjelistu

29.04.

sobota

sviatok: sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

30.04.

nedeľa

3. veľkonočná nedeľa

 

Úmysly sv. omší

25.04.

utorok

18:00

+ Albert, Mária, Vincent, Alžbeta

26.04.

streda

18:00

poďakovanie za 17 rokov sviatostného manželstva s prosbou o ZBP pre rodičov a súrodencov z oboch strán

27.04.

štvrtok

18:00

+ Ivan, Mária, Anton

28.04.

piatok

18:00

 

29.04.

sobota

18:00

+ Emília, Rudolf a rodičia

30.04.

nedeľa

8:00

+ Mária, Jozef, Ján

9:30

za farnosť

11:00

ZBP pre Annu a rodinu

 

Birmovanci: dnes o 17.00 hod. v kláštore u ružových sestier bude ďalšie stretnutie birmovancov.

 

Ohlášky: Sviatosť manželstva chcú uzavrieť v našom kostole:

·         v piatok,  28. apríla:

o    15:00 Radim Řezek a Lenka Bališová;

·         v sobotu, 29. apríla:

o    15:00 Richard Fördöš a Dominika Magdinová

o    16:00 Miroslav Višňa a Andrea Bečárová

  • v nedeľu, 30. apríla:
    •  15:00 Jozef Sýkora a Jana Lenčéšová

 

Nedeľa Božieho milosrdenstva: o 15:00 korunka Božieho milosrdenstva v našom kostole. Rovnako aj v kláštorom kostole na Farskej ulici je program venovaný k milosrdenstvu, o 14.30 sv. spoveď, o 15.00 ruženec Božieho milosrdenstva, o 16.15 sv. omša. Ste srdečne pozvaní.

 

Zbierka: na budúcu nedeľu bude zbierka určená na kňazský seminár, v mene bohoslovcov a predstavených seminára vopred PBZ.

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de