Farské oznamy:  Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

16.04.2017 – 22.04.2017

 

Liturgický kalendár

17.04.

sobota

Veľkonočný pondelok

23.04.

nedeľa

2. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho Milosrdenstva

 

Úmysly sv. omší

17.04.

pondelok

8:00

+ Rudolf

11:00

+ Rudolf

18.04.

utorok

18:00

za ZBP pre rodinu

19.04.

streda

18:00

za dar živej viery, zdravia, lásky v rodine a požehnanie pre Jozefa

20.04.

štvrtok

18:00

+ Jozef, Dezider, Helena a rodičia z oboch strán

21.04.

piatok

18:00

+ Vladimír (pohrebná)

22.04.

sobota

18:00

+ Ladislav, Mária a Štefan

23.04.

nedeľa

8:00

+ Jozef, Mária, Štefan a Mária

9:30

za farnosť

11:00

+ Július

 

Na veľkonočný pondelok budú len 2 sväté omše a to o 8:00 a o 11:00.

 

Ďakujeme za pomoc pri úprave Božieho hrobu Marcele Šályovej, pani kostolníčke a Veronike Florkovej. Organistom a farskému spevokolu na čele s dirigentom Emilom Kviatkovským vyslovujeme vrúcne Pán Boh zaplať za hudobné  sprevádzanie bohoslužieb počas celých sviatkov.

 

V sobotu o 8.30 je vieroučná náuka pre snúbencov. O 10.00 je krstná náuka a o 11.00 vysluhujeme sviatosť krstu.

V sobotu, 22. apríla, chcú uzavrieť sviatosť manželstva v našom kostole:

15:00 – Butko a Jančovičová

16:00 – Eduard Dobai a Anna Melchertová

 

Diecézne stretnutie mládeže: Diecézny biskup, Mons. Viliam Judák, pozýva mladých chlapcov a dievčatá na diecézne stretnutie mládeže pod názvom D.N.E.S. v sobotu 22.4. 2017 na Klokočinu, od 9:00 do 19:30 hod.  Program je už dávno na plagáte na nástenke. Podrobnejší program je na www.mladeznitrianskejdiecezy.sk a aj na sociálnej sieti Facebook na stránke Mládež Nitrianskej diecézy. Nájdete tu všetky potrebné info. Je tu aj možnosť objednať si teplú stravu na obed.”  

 

Nedeľa Božieho milosrdenstva 23.4.: o 15:00 korunka Božieho milosrdenstva...

 

Dnes je veľkonočná zbierka. Za vaše milodary vopred PBZ.

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de