Farské oznamy:  Kvetná nedeľa – Veľký týždeň

09.04.2017 – 15.04.2017

 

Liturgický kalendár

13.04.

štvrtok

Zelený štvrtok Pánovej večere

14.04.

piatok

Veľký Piatok – Slávenie utrpenia a smrti Pána

15.04.

sobota

Biela sobota

16.04.

nedeľa

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

 

Úmysly sv. omší

11.04.

utorok

18:00

+ Michal, Barbora a starí rodičia z oboch strán a súrodenci.

12.04.

streda

18:00

+ rodinu Pavlovičovú

13.04.

štvrtok

18:00

--

14.04.

piatok

17:00

Veľkopiatočné obrady

15.04.

sobota

20:00

--

16.04.

nedeľa

8:00

za farnosť

9:30

za ZBP pre Emíliu pri dožití 80 rokov

11:00

--

 

POĎAKOVENIE: Zo zoborskej školy som dostal pochvalnú informáciu od pani učiteľky Kozmanovej, ktorá bola hlavným organizátorom minulotýždňového darovania krvi v priestoroch školy, že sa zapojili aj viacerí farníci z nášho kostola a tak sa teším, že aj takýmto konkrétnym a vzácnym spôsobom si vzájomne pomáhame a vyjadrujeme tak našu kresťanskú lásku. Povzbudzujeme aj ďalších farníkov do „jesennej kvapky krvi“. 

 

ERKO: dnes o 15.00 je v kláštore u ružových sestier erkostretko pre naše menšie deti.

 

Dnes od 15.00 do 17.30 je v našom kostole veľkonočná sv. spoveď, budeme spovedať 4 kňazi. Približne v tomto čase sa spovedá vo všetkých kostoloch okrem katedrály. Srdečne vás všetkých pozývame k prameňu Božieho milosrdenstva, zvlášť tých, ktorí majú trému, strach a možno neboli dlhé roky na sv. spovedi. Nebojte sa, prekonajte to, modlíme sa za vás...

 

Obrady na Veľký piatok  začínajú o 17.00 hod. Tento deň je dňom pokánia a pôstu v celej Cirkvi (raz do dňa sa dosýta najesť platí od 18. do 60. roku života) a zdržania  sa mäsitého pokrmu (platí od 14. roku života).

Krížová cesta cez mesto: Ako každý rok sa koná aj krížová cesta cez mesto, začiatok je o 13.30 pred budovou Krajského súdu, pokračuje sa okolo daňového úradu, mestského úradu, krajského úradu, cez Špitálsku ulicu okolo nemocnice na Kalváriu. Po skončení sa pokračuje slávením veľkopiatkových obradov. Potrebujem štyroch chlapov na nesenie kríža za našu farnosť. Ohláste sa mi, prosím, v sakristii po skončení sv. omše.

 

Na Bielu sobotu bude celý deň vystavená Sviatosť Oltárna v Božom hrobe od 8.00 do 20.00, pri rannom vyložení o 8.00 sa budeme modliť ranne chvály. Je to krásna možnosť prísť v priebehu dňa do kostola na osobnú adoráciu, prípadne celá rodina a v tichu, pri Ježišovom hrobe sa pomodliť, meditovať, premýšľať... Prosíme vás, aby ste sa zapísali do zoznamu na stolíku pri dverách na hodinové služby počas celého dňa pred Sviatosťou. Vigília Vzkriesenia začne v sobotu o 20.00. Prineste si, prosím, sviece na obnovu krstných sľubov. Po skončení bude procesia okolo kostola.

 

Po veľkonočnej vigílii v sobotu a na veľkonočnú nedeľu bude veľkonočná zbierka. Vopred PBZ.

 

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de