Farské oznamy:  3. pôstna nedeľa

19.03.2017 – 25.03.2017

 

Liturgický kalendár

20.03.

pondelok

sv. Jozefa, ženích Panny Márie

25.03.

sobota

slávnosť: Zvestovanie Pána

26.03.

nedeľa

4. pôstna nedeľa

 

Úmysly sv. omší

21.03.

utorok

18:00

+ Jozef a Angelika

22.03.

streda

18:00

za ZBP pre Ivana, Alexandra, Emíliu a ich rodiny

23.03.

štvrtok

18:00

+ Helena

24.03.

piatok

18:00

 

25.03.

sobota

18:00

+ Štefan, Alžbeta, Imrich, Ján, Mária a Ľudovít

26.03.

nedeľa

8:00

+ Rudolf, Margita, Teodor a Mária

9:30

+ Jozef

11:00

za farnosť

 

Krížová cesta: Počas pôstu každý piatok bude bývať krížová cesta v našom kostole o 17.15 hod. a každú nedeľu o 15.00 na nitrianskej kalvárii.

 

Krst: v sobotu 25. marca o 10.00 je krstná náuka a o 11.00 vysluhujeme sviatosť krstu.

 

Duchovná obnova pre zdravotníkov: V sobotu 8. apríla 2017 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre bude konať duchovná obnova pre lekárov a pracovníkov v zdravotníctve. Obnovu organizuje Rada KBS pre pastoráciu v zdravotníctve. Podrobnejšie informácie nájdete na výveske pred kostolom.

 

Úplné odpustky z príležitosti storočnice Fatimských zjavení...

Zápis prvákov: ZŠ kráľa Svätopluka pod Zoborom pozýva na zápis do 1. Ročníka v termíne od 3.-7. apríla v čase od 14.00-16.30 v pavilóne A.

Nahlasovanie starých a nevládnych k veľkonočnej sv. spovedi poprosíme do soboty 1.4. Najlepšie v sakristii po sv. omšiach alebo telefonicky.

 

Zbierka: Dnes je pravidelná mesačná zbierka na rekonštrukciu farskej budovy. Februárová zbierka vyniesla 1296 eur vo farskom kostole a 211 eur u vincentiek. Vopred PBZ všetkým dobrodincom.

 

Prosba na záver: Ak nakupujete v OC HYPERTESCO na Bratislavskej ulici, tak je tu veľká prosba (ak nenakupujete, tak treba teraz začať): Zoborský kláštor môže dostať od nadácie Tesco grant na vybudovanie oddychovo-náučnej expozície určenej pre verejnosť. A tak treba žetóny za nákup vhadzovať v OC Tesco za tento náš zoborský projekt. Žiadosť pripravil Zoborský skrášľovací spolok.  Bližšie info na výveske alebo na farskom webe.

 

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de