Farské oznamy:  1. pôstna nedeľa

05.03.2017 – 11.03.2017

 

Liturgický kalendár

12.03.

nedeľa

2. pôstna nedeľa

 

Úmysly sv. omší

07.03.

utorok

18:00

+ sestru Matildu

08.03.

streda

18:00

+ Jozefína a rodičia

09.03.

štvrtok

18:00

+ Ivka, Ján, Milivoj a rodičia z oboch strán

10.03.

piatok

18:00

 

11.03.

sobota

18:00

+ Alžbeta, Viktor, Jozefína a Vojtech

12.03.

nedeľa

8:00

+ Júlia, Emil, Jozef, Mária a starí rodičia z oboch strán

9:30

za farnosť

11:00

+ Jiřka a Jirda

 

Erko: dnes o 15.00 v kláštore u ružových sestier.

 

Krížová cesta: Počas pôstu každý piatok bude bývať krížová cesta v našom kostole o 17.15 hod. a každú nedeľu o 15.00 na nitrianskej kalvárii.

 

Rekolekcia: Vo štvrtok je vo farnosti Nitra - Chrenová kňazská rekolekcia nitrianskeho dekanátu, ktorá začne o 9.00 hod. polhodinovou eucharistickou adoráciou ukončenou eucharistickým požehnaním, po ktorom bude nasledovať svätá omša. Srdečne vás pozývame.

 

Fatimské modlitby: Na budúcu sobotu o 17.00 budú fatimské modlitby. Tento rok je 100 rokov od zjavení Panny Márie vo Fatime a tak každú druhú sobotu v mesiaci o 17.00 bude vyložená Sviatosť Oltárna a budeme sa modlievať fatimské modlitby, rozjímavý ruženec, budeme spievať mládežnícke piesne s gitarou a meditovať. Srdečne vás pozývame zahĺbiť sa do fatimského posolstva.

 

2%: Aj tento rok sa uchádzam o vaše 2% zo zaplatenej dane, aj takto môžete pomôcť najväčšej výzve, do akej sme sa ako farnosť pustili – rekonštrukcia farskej budovy. Tlačivá si môžete zobrať vzadu na stolíku a len pripomínam, že potom je potrebné priniesť prefotenú poslednú stranu daňového priznania alebo doklad o poukázaní 2%, nakoľko nadácia je spoločná pre viaceré farnosti a potom nám dajú len toľko peňazí, koľko budem schopný vydokladovať.

 

Zbierka: dnes je zbierka určená na charitu a jej diela, vopred PBZ.

 

Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila na aktuálne pôstne obdobie už šiesty ročník kampane Pôstna krabička pre Afriku. Už malým príspevkom do papierovej pôstnej krabičky tak môžete veľmi pomôcť deťom a rodinám v krajinách subsaharskej Afriky. V minulom roku sme spoločne vyzbierali sumuviac ako 190 tisíc Eur, vďaka ktorým sme v Centre Nepoškvrneného srdca Panny Márie v Ugande vybudovali novú budovu škôlky a nové odborné učebne. V susednej Rwande sme v spolupráci s rehoľou palotínov otvorili Centrum sv. Vincenta Pallotti pre deti. Pre vás, ktorí sa do kampane aktívne zapojíte, je pripravený aj špeciálny darček v podobe DVD – Pod krídlami, ktoré je súčasťou každej obálky s pôstnou krabičkou. Pôstne krabičky sú k dispozícii v predsieni kostola. Viac informácií nájdete na plagáte a www.postnakrabicka.sk.

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de