Farské oznamy:  8. nedeľa v cezročnom období

26.02.2017 – 04.03.2017

 

Liturgický kalendár

01.03.

streda

Popolcová streda

05.03.

nedeľa

1. pôstna nedeľa

 

Úmysly sv. omší

28.02.

utorok

18:00

+ Mária, Viliam, Alexander a rodičia z oboch strán

01.03.

streda

18:00

poďakovanie za 14 rokov sviatostného manželstva s prosbou o požehnanie do ďalších rokov spoločného života

02.03.

štvrtok

18:00

za dary Ducha Svätého pri prijímačkách

03.03.

piatok

18:00

 

04.03.

sobota

18:00

na úmysel Panny Márie

05.03.

nedeľa

8:00

za farnosť

9:30

+ Viktor

11:00

+ Mária, Ondrej, Helena, František a Dušan

 

Birmovanci: Dnes sa v našom farskom kostole tu na Zobore uskutoční birmovanecké stretnutie, o 17:00 hod. prvá polovica birmovancov (podľa abecedného zoznamu), o 17:30 druha polovica.

 

Erko: bude až po prázdninách v nedeľu 5.marca o 15.00 v kláštore u ružových sestier.

 

Popolcová streda: V stredu začína pôstne obdobie. Je prikázaný pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (od 14. roku do konca života) a tiež len raz dosýta sa najesť (od 18. roku do 60. roku), pričom je dovolené prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Tento pôst nie je možné nahradiť iným skutkom pokánia. Ľudia, ktorí sú vážne chorí, nie sú viazaní týmito podmienkami. Pamätajme, že pôst je spojený s obrátením, so zmenou života, s nábožnosťou...

 

Prvopiatkový týždeň: spovedáme hodinu pred sv. omšami, v piatok od 17:00, od tohto času je v piatok vystavená aj Oltárna Sviatosť. V domove dôchodcov na Jánskeho ulici – v pondelok od rána.

Starých a chorých po domoch budeme spovedať v piatok od rána.

 

Krížová cesta: Počas pôstu každý piatok bude bývať krížová cesta v našom kostole o 17.15 hod. a každú nedeľu o 15.00 na nitrianskej kalvárii .

 

2%: Aj tento rok sa uchádzam o vaše 2% zo zaplatenej dane, aj takto môžete pomôcť najväčšej výzve, do akej sme sa ako farnosť pustili – rekonštrukcia farskej budovy. Tlačivá si môžete zobrať vzadu na stolíku a len pripomínam, že potom je potrebné priniesť prefotenú poslednú stranu daňového priznania alebo doklad o poukázaní 2%, nakoľko nadácia je spoločná pre viaceré farnosti a potom nám dajú len toľko peňazí, koľko budem schopný vydokladovať.

 

Kurz Manželské večery: Opäť je tu výborná ponuka z Centra pre rodinu pre manželské páry, ktoré by chceli prehĺbiť svoje manželstvo a oživiť určité veci, ktoré sa časom stanú stereotypom. Nemajte obavy, tento spôsob je veľmi osobný a rešpektujúci súkromie každého páru, žiadne verejné zdieľanie.  Veľmi odporúčame... Prihlasovanie na www.centrumprerodinu.sk

 

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude zbierka určená na charitu a jej diela, vopred PBZ.

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de