Farské oznamy:  6. nedeľa v cezročnom období

13.02.2017 – 19.02.2017

 

Liturgický kalendár

19.02.

nedeľa

7. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

14.02.

utorok

18:00

+ Robert

15.02.

streda

18:00

za zdravie a poďakovanie za život Majky

16.02.

štvrtok

18:00

+ Milan

17.02.

piatok

18:00

 

18.02.

sobota

18:00

+ rodičia z oboch strán a Jozef a Miroslav

19.02.

nedeľa

8:00

+ Karol, Mária, Pavol

9:30

+ Mária a Dominik, Barbora a Štefan

11:00

za farnosť

 

 

Erko: dnes o 15.00 je v kláštore u ružových sestier ďalšie erkostretko pre naše menšie deti, srdečne pozývame.

 

Výročie: Vo štvrtok  o 18.00 v kaplnke u sestier vincetiek na Šindolke bude sláviť sv. omšu vojenský ordinár Mons. František Rábek pri príležitosti 25 výročia posvätenia kaplnky. 

 

Krst: v sobotu o 10.00 je krstná náuka a o 11.00 vysluhujeme sviatosť krstu.

 

Zbierka: Dnes je februárová zbierka na rekonštrukciu  zoborskej farskej budovy a pastoračného centra. Minulý mesiac bol výnos zbierky: 881 eur vo farskom kostole a 129 eur u vincentiek. Všetkým dobrodincom PBZ. 

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de