Farské oznamy:  5. nedeľa v cezročnom období

05.02.2017 – 12.02.2017

 

Liturgický kalendár

06.02.

pondelok

spomienka: sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

10.02.

piatok

spomienka: sv. Školastiky panny

12.02.

nedeľa

6. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

07.02.

utorok

18:00

+ Vdp. Stanislav

08.02.

streda

18:00

+ Jozef, rodičia a súrodenci z oboch strán

09.02.

štvrtok

18:00

+ Jolana, Anton a Jaroslav

10.02.

piatok

18:00

 

11.02.

sobota

18:00

+ Marián a rodičia z oboch strán

12.02.

nedeľa

8:00

+ Michal, Mária, Martin a Anna

9:30

za farnosť

11:00

+ Jozef

 

 

Birmovanci: Dnes o 17:00 v kláštore u Ružových sestier sa uskutoční birmovanecké stretnutie.

 

Rekolekcia: Vo štvrtok je vo farnosti Nitra - Klokočina kňazská rekolekcia nitrianskeho dekanátu, o 9.00 je adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou a o 9.30 je sv. omša, srdečne vás pozývame.

 

Fatimské soboty: Na budúcu sobotu o 17.00 budú fatimské modlitby. Tento rok je 100 rokov od zjavení Panny Márie vo Fatime a tak každú druhú sobotu v mesiaci o 17.00 bude vyložená Sviatosť Oltárna a budeme sa modlievať fatimské modlitby, rozjímavý ruženec, budeme spievať mládežnícke piesne s gitarou a meditovať. Srdečne vás pozývame zahĺbiť sa do fatimského posolstva.

 

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude februárová zbierka na rekonštrukciu farskej budovy a pastoračného centra. Minulý mesiac bol výnos zbierky: 881 eur vo farskom kostole a 129 eur u vincentiek. Všetkým dobrodincom PBZ. 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de