Farské oznamy:  4. nedeľa v cezročnom období

29.01.2017 – 05.02.2017

 

Liturgický kalendár

31.01.

utorok

spomienka: sv. Jána Boska, kňaza

02.02.

štvrtok

sviatok: Obetovanie Pána - Hromnice

03.02.

piatok

Sv. Blažeja, ľub. spomienka

05.02.

nedeľa

5. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

31.01.

utorok

18:00

+ Anton a rodičia z oboch strán

01.02.

streda

18:00

poďakovanie za dožitých 82 rokov života Heleny a Jozefa s prosbou o ZBP pre celú rodinu

02.02.

štvrtok

18:00

za ZBP pre Miriam a Veroniku

03.02.

piatok

18:00

+ Marek (pohrebná)

04.02.

sobota

18:00

 

05.02.

nedeľa

8:00

+ Miroslav, Jozef, Stanislav a rodičia

9:30

za ZBP pre Jána a Teréziu

11:00

za farnosť

 

Birmovanci: Dnes o 17:00 v kláštore u Ružových sestier sa uskutoční birmovanecké stretnutie.

 

Erko: dnes o 15.00 je v kláštore u Ružových sestier erkostretko pre naše menšie deti.

 

Prvopiatkový týždeň: spovedáme hodinu pred sv. omšami, v piatok od 17:00, od tohto času je v piatok vystavená aj Oltárna Sviatosť. V domove dôchodcov na Jánskeho ulici – v pondelok 30. januára.

Starých a chorých po domoch budeme spovedať v piatok od rána.

 

Hromničné sviece: vo štvrtok-  na sviatok Obetovania Pána - si prineste sviece na požehnanie.

 

Svätoblažejské požehnanie hrdla: v piatok, na sv. omši pri spomienke na sv. Blažeja, budeme udeľovať požehnanie hrdla.

 

Krst: v sobotu o 10.00 je krstná náuka a o 11.00 vysluhujeme sviatosť krstu.

 

Poďakovanie: ďakujem nášmu farníkovi, Tonkovi Ivančíkovi,  za pomoc a ochotu pri namontovaní dorazu na našich vchodových dverách do kostola.

 

On je živý -  medzinárodné katolícke stretnutie mladých sa bude konať tento rok počas víkendu 3. - 5. 2. na Agrokomplexe. Veľmi povzbudzujeme všetkých, ktorí túžia po obnovení viery a zážitku modlitby, nech sa zúčastnia tohto podujatia. Bližšie info na výveske.

 

Povolanie pre chlapcov: Otcovia rogacionisti pozývajú chlapcov a mladých mužov na duchovný pobyt do Talianska, aby tak mohli rozpoznať svoje povolanie. Bližšie info na výveske.

 

 

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de