Farské oznamy:  3. nedeľa v cezročnom období

22.01.2017 – 29.01.2017

 

Liturgický kalendár

24.01.

utorok

spomienka: sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

25.01.

streda

sviatok: obrátenie sv. Pavla, apoštola

26.01.

štvrtok

spomienka: sv. Timoteja a Títa, biskupov

28.01.

sobota

spomienka: sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

29.01.

nedeľa

4. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

24.01.

utorok

18:00

za ZBP pre Darinu

25.01.

streda

18:00

za ZBP pre synov Jána a Juraja

26.01.

štvrtok

18:00

za ZBP a pomoc v chorobe pre Emíliu, s prosbou o milosť šťastnej a pokojnej smrti

27.01.

piatok

18:00

+ Miloslav

28.01.

sobota

18:00

za farnosť

29.01.

nedeľa

8:00

+ Július, starí rodičia a celá rodina

9:30

poďakovanie za 60 rokov života s prosbou o ZBP pre rodinu

11:00

+ Miroslav a rodičia Mária a Imrich

 

 

V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov vás pozývame na spoločné modlitby s ostatnými kresťanmi – nekatolíkmi, a to v  utorok 24.1. o 19.00 v kostole sv. Gorazda na Klokočine.

Členovia spolku sv. Vojtecha si majú prísť do predajne SSV na Vŕšku pre podielovú knihu a uhradiť členské.

 

On je živý -  medzinárodné, katolícke stretnutie mladých sa bude konať tento rok počas víkendu 3. - 5. 2. na Agrokomplexe. Veľmi povzbudzujeme všetkých, ktorí túžia po obnovení viery a zážitku modlitby, nech sa zúčastnia tohto podujatia. Bližšie info na výveske.

 

Povolanie pre chlapcov: Otcovia rogacionisti pozývajú chlapcov a mladých mužov na duchovný pobyt do Talianska, aby tak mohli rozpoznať svoje povolanie. Bližšie info na výveske.

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de