Farské oznamy:  Nedeľa Krstu Krista Pána

08.01.2017 – 15.01.2017

 

Liturgický kalendár

15.01.

nedeľa

2. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

10.01.

utorok

18:00

 

11.01.

streda

18:00

+ Ján, Anna a rodičia z oboch strán

12.01.

štvrtok

18:00

 

13.01.

piatok

18:00

+ Alexander (pohrebná)

14.01.

sobota

18:00

 

15.01.

nedeľa

8:00

+ Gregor, Jaroslav, Eva, Ján a rodičia z oboch strán

9:30

Za farníkov

11:00

 

 

Birmovanci: Dnes o 17:00 v kláštore u Ružových sestier sa uskutoční birmovanecké stretnutie.

 

Zapisovanie úmyslov sv. omší:  po sv.omšiach v sakristii si môžete nahlasovať úmysly sv. omší na ďalší polrok.

Rekolekcia: Vo štvrtok je vo farnosti Nitra Horné Mesto kňazská rekolekcia nitrianskeho dekanátu, o 9.00 je adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou a o 9.30 je sv. omša, srdečne vás pozývame.

 

Farský kalendár: práve kúpou farského kalendára môžeme začať podporovať aj budúcu faru. Cena kalendára je podľa uváženia, náklady na jeho výrobu boli 6 eur. To zn., že suma nad 6 eur je príspevkom na rekonštrukciu.

 

Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole:

- v piatok, 13. novembra: 13:00 – Peter Beller a Zdenka Borišová

Pamätajme na nich v našich modlitbách, nech im Pán pomáha a žehná na spoločnej ceste životom.

 

Zbierka: V tomto roku každý mesiac budeme mať zbierku určenú na rekonštrukciu našej fary a pastoračného centra a takto sa chceme pripravovať na práce spojené s rekonštrukciou. Na budúcu nedeľu bude prvá takáto zbierka. Vopred PBZ.

 

 

 

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de