Farské oznamy:  Narodenie Pána

25.12.2016 – 01.01.2017

 

Liturgický kalendár

26.12.

pondelok

sviatok: sv. Štefana, prvého mučeníka

27.12.

utorok

sviatok: sv. Jána, apoštola a evanjelistu

28.12.

streda

sviatok: svätých Neviniatok, mučeníkov

30.12.

piatok

sviatok: svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

01.01.

nedeľa

slávnosť: PANNY MÁRIE BOHORODIČKY – prikázaný sviatok

 

Úmysly sv. omší

26.12

pondelok

8:00

+ Emília, Štefánia, Jozef a Tomáš

11:00

+ Štefan, Mária a Štefan

27.12.

utorok

18:00

+ Juraj, Sidónia a rodičia z oboch strán

28.12.

streda

18:00

+ Vojtech, Mária, Alžbeta a syn Radko

29.12.

štvrtok

18:00

(Erika)

30.12.

piatok

18:00

 

31.12.

sobota

13:00

Na úmysel

17:00

+ Manfréd

01.01.

nedeľa

8:00

ZBP pre rodinu Mesiarovú

9:30

Za farníkov

11:00

Na úmysel

 

Návšteva farského betlehema: aby ste sa mohli prísť pokloniť malému Ježišovi v jasliach, farský kostol bude dnes otvorený v čase od 14.00 do 17.00 hod.

 

V pondelok, na sviatok sv. Štefana, sv. omša o 9.30 NEBUDE.

 

Koledovanie po domoch – Dobrá novina: Kto by chcel prijať našich malých koledníkov s dobrou novinou u vás doma, zapíšte sa dnes po sv. omšiach v sakristii. Koledníci budú v pondelok, na sv.Štefana,  navštevovať zapísané rodiny a o 11:00 na sv.omši zakoledujú spoločne.

 

Obnova manželských sľubov: V piatok, na sviatok Sv. Rodiny, si môžu manželia vo sv. omši obnoviť svoje manželské sľuby.

Návšteva kaplnky Sv. Rodiny: v piatok počas dňa môžete navštíviť aj súkromnú kaplnku v rodine Alexandra Čerbu na Urbancovej ulici, bližšie info na plagáte pred kostolom. Čerbovci sa na vás tešia.

 

Silvester: Sv. omša v zoborskom kameňolome ako každý rok o 13:00, potom zapálenie silvestrovského ohňa, prineste nejaké agapé. Sv. omša spojená s poďakovaním za končiaci rok bude v kostole o 17.00, kde ako zvyčajne čítame koncoročnú štatistiku. Večer od 23.30 do 00.00 bude v kostole polnočná adorácia ukončená novoročným požehnaním.

 

Zapisovanie úmyslov sv. omší: od 3.1.2017 po sv.omšiach v sakristii si môžete nahlasovať úmysly sv. omší na ďalší polrok.

Poďakovanie: Ďakujem za pomoc pri tohtoročnej vianočnej výzdobe kostola rodinkám Ujlackej, Križanovej,  Ivančíkovej, Petrovej, pani kostolníčke. Ďakujem za betlehemské svetlo skautom z rodinky Chrtianskej.

Nech Vás Pán Boh požehná ...

 

 

Dnes je vianočná zbierka, za vaše milodary PBZ.

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de