Farské oznamy:  3. adventná nedeľa

12.12.2016 – 18.12.2016

 

Liturgický kalendár

13.12.

utorok

spomienka: sv. Lucie, panny a mučenice

14.12.

streda

spomienka: sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi

18.12.

nedeľa

4. adventná nedeľa

 

Úmysly sv. omší

13.12.

utorok

18:00

+ Štefan

14.12.

streda

18:00

+ vdp. Peter Murdza a Oľga (kostolníčka)

15.12.

štvrtok

18:00

+ Jozef

16.12.

piatok

18:00

 

17.12.

sobota

6:00

+ Ervín a Anna

18:00

+ Milan, Monika a rodičia z oboch strán

18.12.

nedeľa

8:00

za farnosť

9:30

+ Margita a Tibor

11:00

poďakovanie pri dožití 80 r. života s prosbou o ZBP pre celú rodinu

 

ERKO: Dnes o 15.00 v kláštore u ružových sestier bude ďalšie erkostretko.

Krst: V sobotu o 10.00 je krstná náuka a o 11.00 vysluhujeme sviatosť krstu.

 

Vianočná sv. spoveď: Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti vianočná sv. spoveď a tak vás všetkých srdečne pozývame pripraviť aj takýmto dôležitým spôsobom cestu Pánovi do nášho srdca. Spovedáme od 15.00 do 17.30 vo farskom kostole.Približne v tomto čase sa spovedá aj vo všetkých mestských kostoloch okrem katedrály.

 

Roráty. Počas adventných sobôt Vás pozývame na rorátne sv. omše za svetla sviec, a to ráno o 6:00. Po rorátoch budú bývať farské raňajky, preto prosíme naše šikovné žienky z farnosti, aby vždy niečo pripravili.                                                                                    

Vešpery: Počas adventného obdobia sa každý štvrtok budeme vo sv. omši modlievať modlitbu s názvom Vešpery.   Srdečne pozývame.

Farský kalendár: práve kúpou farského kalendára môžeme začať podporovať aj budúcu faru. Cena kalendára je podľa uváženia, náklady na jeho výrobu boli 6 eur. To zn., že suma nad 6 eur je príspevkom na rekonštrukciu.

Taška sv. Vincenta: Sestry vincentky opäť pripravujú zbierku potravín pod názvom „Taška sv. Vincenta“ pre rodiny a ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi. Stačí naplniť tašku najlepšie trvanlivými potravinami a priniesť k sestrám vincentkám na Šindolku alebo k nám do sakristie. PBZ.

 

Poďakovanie za pomoc pri novej fare: Ďakujem za odborný znalecký posudok pánovi Jozefovi Markovi, ďalej za geodetické zameranie pozemku a budovy fary ing. Miloslavovi Hatalovi, ďalej ing. Petrovi Kuppému za zrezanie troch stromov pred  farou, na výrub ktorých sme mali povolenie končiace decembrom 2016. Všetci spomenutí vykonali práce zadarmo. Nech Vás Boh, Darca všetkých darov, štedro odmení za vašu ochotu a pomoc.

 

Adventný koncert: Evanjelický farár, Ivan Elko, pozýva na adventný organový koncert dnes o 17.00 v evanjelickom kostole sv. Ducha. Na organe hrá Martin Bako.

Nightfever: v pondelok v kláštornom kostole je veľmi pekná náboženská akcia Nighfever, sv. omša o 16.15 s otcom biskupom Judákom, potom možnosť rozhovorov, modlitieb, adorácie... Pozrite plagát na výveske.

 

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de