Farské oznamy:  2. adventná nedeľa

05.12.2016 – 11.12.2016

 

Liturgický kalendár

06.12.

utorok

ľubovoľná spomienka: sv. Mikuláša, biskupa

07.12.

streda

spomienka: sv. Ambróza, biskupa a učiteľa cirkvi

08.12.

štvrtok

slávnosť: Nepoškvrnené počatie Panny Márie – prikázaný sviatok

11.12.

nedeľa

3. adventná nedeľa

 

Úmysly sv. omší

06.12.

utorok

18:00

+ Margita a starí rodičia

07.12.

streda

18:00

+ Anna, Eva a Štefan

08.12.

štvrtok

18:00

+ Pavlína, Ján, Viliam a Jozef

09.12.

piatok

18:00

 

10.12.

sobota

6:00

+ Dominik a Anna

18:00

+ Jolana, Anton a Jaroslav

11.12.

nedeľa

8:00

+ Ján, Zoltán, Ján a rodičia z oboch strán

9:30

+ Július

11:00

+ Ondrej, Mária a rodičia z oboch strán

 

ERKO: Dnes o 15.00 je v kláštore u Ružových sestier ďalšie erkostretko pre naše deti.

Birmovanci: Dnes o 17:00 v kláštore u Ružových sestier sa uskutočni birmovanecké stretnutie.

 

Koncert: Dnes o 15.00 je v našom kostole adventný koncert detí a pedagógov z Tralaškoly, ste srdečne pozvaní.

 

Pomazanie chorých: v piatok na večernej sv. omši budeme udeľovať sviatosť pomazania chorých.

 

Spoveď starých a chorých: prosíme vás, aby ste nám do 11.12. nahlásili vašich starých a chorých k vianočnej sv. spovedi. Môžete tak urobiť po sv. omšiach v sakristii alebo telefonicky.

 

Roráty. Počas adventných sobôt Vás pozývame na rorátne sv. omše za svetla sviec, a to ráno o 6:00. Po rorátoch budú bývať farské raňajky, preto prosíme naše šikovné žienky z farnosti, aby vždy niečo pripravili.                                                                                    

Vešpery: Počas adventného obdobia sa každý štvrtok budeme vo sv. omši modlievať modlitbu s názvom Vešpery.   Srdečne pozývame (tento štvrtok nie, lebo je prikázaný sviatok).

 

Farský kalendár: práve kúpou farského kalendára môžeme začať podporovať aj budúcu faru. Cena kalendára je podľa uváženia, náklady na jeho výrobu boli 6 eur. To zn., že suma nad 6 eur je príspevkom na rekonštrukciu.

Taška sv. Vincenta: Sestry vincentky opäť pripravujú zbierku potravín pod názvom „Taška sv. Vincenta“ pre rodiny a ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi. Stačí naplniť tašku najlepšie trvanlivými potravinami a priniesť k sestrám vincentkám na Šindolku alebo k nám do sakristie. PBZ.

Ďalšie oznamy o klokočinskom charitatívnom jarmoku, prednáške pre manželov od Richarda Vašečku, koncerte a sv. omši s gregoriánskym chorálom, Nightfever si pozrite na plagátoch na výveske pred kostolom.

Zbierka:  dnes je zbierka určená pre Slovenskú katolícku charitu a jej diela, v mene všetkých chudobných, biednych, chorých za vaše milodary PBZ.

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de