Farské oznamy:  1. adventná nedeľa

28.11.2016 – 04.12.2016

 

Liturgický kalendár

30.11.

streda

sviatok: sv. Ondreja, apoštola

03.12.

sobota

spomienka: sv. Františka Xaverského, kňaza

04.12.

nedeľa

2. adventná nedeľa

 

Úmysly sv. omší

29.11.

utorok

18:00

+ rodičia Mária a Štefan

30.11.

streda

18:00

+ Mária, František a súrodenci

01.12.

štvrtok

18:00

+ Anton a rodičia z oboch strán

02.12.

piatok

18:00

+ Filoména

03.12.

sobota

6:00

na úmysly Panny Márie

18:00

+ rodičia Jozef a Sidónia

04.12.

nedeľa

8:00

+ Mária, Kristína, Oľga

9:30

za farnosť

11:00

+ František

 

Prvopiatkový týždeň: spovedáme hodinu pred sv. omšami, v piatok od 17:00, od tohto času je v piatok vystavená aj Oltárna Sviatosť.

 

Krsty: V sobotu o 10.00 je krstná náuka a o 11.00 krstíme.

 

Spoveď starých a chorých: prosíme vás, aby ste nám do 11.12. nahlásili vašich starých a chorých k vianočnej sv. spovedi. Môžete tak urobiť po sv. omšiach v sakristii alebo telefonicky.

 

ADVENT: je to vzácny duchovný čas a tak vás pozývame, aby ste sa vrátili k praxi spoločnej modlitby v rodinách počas adventu. Možno ste aj zatúžili, aby aj vaša rodina sa spoločne modlievala, len ako začať?  Vzadu pri východe si môžete zobrať adventné letáčiky, kde nájde presný postup, ako sa začať doma modliť a tak duchovne prežívať advent s modlitbou.  

Roráty. Počas adventných sobôt Vás pozývame na rorátne sv. omše za svetla sviec, a to ráno o 6:00. Začíname 3. decembra, čiže v najbližšiu sobotu. Po rorátoch budú bývať farské raňajky, preto prosíme naše šikovné žienky z farnosti, aby vždy niečo pripravili.                                                                                    

Vešpery: Počas adventného obdobia sa každý štvrtok budeme vo sv. omši modlievať modlitbu s názvom Vešpery.   Srdečne pozývame.     

 

Tombola: z farskej zábavy sa do tomboly vyzbieralo 1000 eur a budú použité na rekonštrukciu fary a pastoračného centra. Ďakujem farskému spevokolu za zorganizovanie už 5. ročníka farskej katarínskej zábavy.

Farská ekonomická rada:  od dnešného dňa menujem farskú radu v zložení:  Doc.Timotej Husár, Ing. Peter Kuppé, Ing. Emil Kviatkovský ml. Viete, že pripravujeme rekonštrukciu budúcej fary a pastoračného centra a tak sa od dnes môžete obracať v tejto záležitosti aj na týchto farníkov. 

 

Farský kalendár: práve kúpou farského kalendára môžeme začať podporovať aj budúcu faru. Cena kalendára je podľa uváženia, náklady na jeho výrobu boli 6 eur. To zn., že suma nad 6 eur je príspevkom na rekonštrukciu.

 

Zbierka:  na budúcu nedeľu je zbierka určená pre Slovenskú katolícku charitu a jej diela, v mene všetkých chudobných, biednych, chorých za vaše milodary PBZ.

 

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de