Farské oznamy:  33. nedeľa v cezročnom období

14.11.2016 – 20.11.2016

 

Liturgický kalendár

17.11.

štvrtok

spomienka: sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

20.11.

nedeľa

slávnosť: Krista Kráľa – 34. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

15.11.

utorok

18:00

+ Rudolf

16.11.

streda

18:00

+ Ján, Marta, Miroslav

17.11.

štvrtok

18:00

+ rodičia Ondrej a Mária

18.11.

piatok

18:00

+ Dušan (pohrebná)

19.11.

sobota

18:00

+ Magdaléna a Karol

20.11.

nedeľa

8:00

+ Alžbeta

9:30

za farnosť

11:00

+ Katarína, Ondrej a rodičia

 

Krst: v sobotu 19. novembra o 10.00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

 

Farský kalendár: Pripravujeme do tlače farský kalendár na rok 2017, tak si ešte nekupujte hocijaký v obchodoch a pekne počkajte na farský kalendár.

 

Vrchnáky pre Denisa: Vzadu na stolíku je plastová krabica, do ktorej môžete vhadzovať plastové vrchnáky. Je to forma pomoci, ktorou môžeme veľmi pomôcť malému, postihnutému chlapčekovi Denisovi.

 

Srdiečka: Ženy, ktoré by chceli pomôcť piecť srdiečka sestričkám v rámci zbierky Boj proti hladu, môžu prinášať napečené srdiečka do kláštora na Šindolku alebo k nám do sakristie. Vopred PBZ.

 

Tombola: zostalo ešte niekoľko lístkov na katarínsku zábavu, ktoré si môžete kúpiť u p. Kataríny Naňovej. Zároveň prosíme o ceny do tomboly. Ďakujeme.

Tento týždeň p. farár je na duchovných cvičeniach. Na svätých omšiach nás zastupuje Mons. Karol Hanulík. V prípade pohrebu a zaopatrovania chorých kontaktujte vdp. Martina Pavúka MSC. Jeho kontakt nájdete na dverách kostola.

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti.

 

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre prosí chodcov a cyklistov, aby nosili so sebou reflexné prvky (vesty, pásky, iné označenia) a aby si tak chránili zdravie a vlastný život. Nebezpečenstvo hrozí zvlášť v týchto jesenných a zimných mesiacoch. Za chýbajúci reflexný prvok hrozí v zmysle zákona dokonca pokuta. List  riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre môžete si prečítať na výveske pri východe z kostola.

 

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de