Farské oznamy:  31. nedeľa v cezročnom období

30.10.2016 – 06.11.2016

 

Liturgický kalendár

01.11.

utorok

slávnosť: Všetkých Svätých, prikázaný sviatok

02.11.

streda

spomienka na Všetkých verných zosnulých

04.11.

piatok

spomienka: sv. Karola Boromejského, biskupa

06.11.

nedeľa

32. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

01.11.

utorok

8:00

+ rodičov, starých rodičov, krstných rodičov a ostatnú blízku rodinu

11:00

Za farníkov

02.11.

streda

18:00

+ Mária

03.11.

štvrtok

18:00

+ Karol a Emília

04.11.

piatok

18:00

+ Terézia (pohrebná) / + Anna (pohrebná)

05.11.

sobota

18:00

+ Ladislav, Mária a Štefan

06.11.

nedeľa

8:00

+ Elizabeth a Ivan

9:30

+ Karol a rodičia

11:00

za farnosť

 

V utorok, na sviatok Všetkých sv., sv. omša o 9.30 nebude.

Podmienky na získanie úplných odpustkov pre zosnulých:  sv. spoveď, prijať v daný deň sv. prijímanie, modlitba Otče náš, Zdravas, Sláva.

Úkon na získanie odpustkov: Prvý spôsob: kto v nedeľu na sviatok Všetkých svätých od poludnia a v pondelok do polnoci nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Verím v Boha a Otče náš, môže získať úplne odpustky pre duše v očistci.                                                                       Druhý spôsob: kto od 1.11.do 8.11. nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať úplne odpustky raz  denne pre duše v očistci.                   

Sv.omša na Dušičky, 2.11., na mestskom cintoríne, neďaleko pamätníka za nenarodené deti, bude o 16.00 hod.

 

Naša farnosť sa už po 7.krát zapája do kampane Sviečka za nenarodené deti, 2.11. si spomenieme nielen na našich zomrelých, ale aj na malé deti, ktoré zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate. Sviečku si môžete zobrať na stolíku pri dverách a podporiť túto kampaň 1 eurom.

Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole:

- v piatok, 04. novembra: 15:00 – Eduard Gerek a Barbora Užovičová

Pamätajme na nich v našich modlitbách, nech im Pán pomáha a žehná na spoločnej ceste životom.

 

Stretnutie birmovancov: na buducú nedeľu, 6. novembra, o 17:00 hod. bude ďalšie stretnutie birmovancov v klaštore u ružových sestier.

 

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci a tak vás pozývame k pravidelnej sv. spovedi.  Spovedáme od stredy hodinu pred sv. omšami. V piatok od 17:00 bude vyložená Sviatosť Oltárna k prvopiatkovej poklone. V pondelok doobeda spovedáme v penzióne.

 

Srdiečka: Ženy, ktoré by chceli pomôcť piecť srdiečka sestričkám v rámci zbierky Boj proti hladu, môžu prinášať napečené srdiečka do kláštora na Šindolku alebo k nám do sakristie. Vopred PBZ.

 

Dnes je biskupská zbierka určená na misie a podporu misionárov vo svete. PBZ.

Na budúcu nedeľu prídu sestry vincentky a budú po sv. omšiach predávať srdiečka v rámci svojej každoročnej zbierky BOJ PROTI HLADU.

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de