Farské oznamy:  28. nedeľa v cezročnom období

09.10.2016 – 16.10.2016

 

Liturgický kalendár

15.10.

sobota

spomienka: sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

17.10.

nedeľa

29. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

11.10.

utorok

18:00

za oslobodenie vnučky a jej priateľa od zlého a za uzdravenie Mareka

12.10.

streda

18:00

+ Ondrej a Mária

13.10.

štvrtok

18:00

+ Ján, Albína, Jozef a Valent

14.10.

piatok

18:00

 

15.10.

sobota

18:00

+ Mária a rodičia z oboch strán

16.10.

nedeľa

8:00

+ František

9:30

+ Jozef a Agnesa, Štefan a Barbora, Jozef a Mária

11:00

za farnosť

 

Začína zápis na birmovku. Žiaci, ktorí majú zavŕšených 14 rokov a starší, si môžu vzadu na stolíku zobrať prihlášku a 16. októbra o 15:00 priniesť vyplnenú tu do kostola. Alebo si ju môžete stiahnuť na farskej webstránke.

 

Každoročná farská adorácia: Dnes je v našej farnosti, ako každý rok, celodenná farská poklona. Oltárna Sviatosť sa vystaví o 12.00 a ostane vystavená do 18.00. , o 17.30 modlitba sv. ruženca. O 18.00 bude sviatostné požehnanie celej farnosti. Pozývame vás, aby ste sa prišli  pokloniť Eucharistickému Pánovi Ježišovi a strávili trošku času pred ním v modlitbe a adorácii.

 

Rekolekcia: vo štvrtok v kostole v Nitrianskych Hrnčiarovciach je pravidelná mesačná kňazská rekolekcia. Začíname adoráciou o 9.00 a pokračujeme sv. omšou o 9.30. Ste srdečne pozvaní.

 

Sv.omša pre rodičov s deťmi: od budúcej nedele sv. omša o 9.30 bude mať názov Sv.omša pre rodičov s deťmi. Bude iná v tom, že deti budú spievať detské piesne, budú viac zapojené do liturgie ako čitatelia lekcií, spoločných modlitieb, budú prinášať obetné dary a my kňazi sa budeme  snažiť o detskú kázeň.

 

Petícia Mama, otec a deti – Slovensko sa zapojilo k 22 krajinám, v ktorých prebieha petícia za pravdivú definíciu pojmov manželstvo a rodina a ich ochranu. V dnešnej dobe sa pod rodinou a manželstvom chápe rôzny obsah, často nekresťanský a neprirodzený. A tak vonku sú pripravené hárky aj perá a môžete podpísať túto iniciatívu, ktorí sa chcete zapojiť do dobrej veci. Nás kresťanov musí byť počuť v spoločnosti, inak nás z nej vytlačia.

 

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby našej farnosti, vopred PBZ. Keďže sa ochladilo, tak sme v kostole už zakúrili, aby ste sa nebáli aj vaše deti poslať na sv. omšu, že prechladnú.  Ak sa pýtate, kde všade sa použijú kostolné peniaze, tak aj na vykurovanie. Všetko vo farnosti si musíme financovať úplne samy, nakoľko štát nijakým spôsobom neprispieva na kostoly, len vo výnimočných prípadoch podporí rekonštrukciu takého kostola, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.

 

Kávový piknik: Po sv. omši je vonku opäť kávový piknik a tak sa nerozutekajte domov, ale urobte si trošku času na dobrú kávičku a rozhovor s priateľmi. Ak nemáte pri sebe peniažky na kávu, tak povedzte predajcovi Peťovi že „nech to napíše na kostolík“ a o týždeň prineste do zvončeka o to viac.

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de