Farské oznamy:  27. nedeľa v cezročnom období

02.10.2016 – 09.10.2016

 

Liturgický kalendár

04.10.

utorok

spomienka: sv. Františka Assiského

07.10.

piatok

spomienka: Ružencovej Panny Márie

09.10.

nedeľa

28. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

04.10.

utorok

18:00

+ Vincent, rodičia a súrodenci

05.10.

streda

18:00

+ Vincent, Vincencia, Michal, Marián

06.10.

štvrtok

18:00

+ Mária Ďavdiková

07.10.

piatok

18:00

 

08.10.

sobota

18:00

+ Helena, Michal a Andrej

09.10.

nedeľa

8:00

+ František, Ružena a rodičia z oboch strán

9:30

+ Július

11:00

+ Viktor

 

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci a tak vás pozývame k pravidelnej sv. spovedi.  Spovedáme od utorka hodinu pred sv.omšami, v piatok od 17:00. V piatok od 17:00 bude vyložená Sviatosť Oltárna k prvopiatkovej poklone. V pondelok doobeda spovedáme v penzióne.

 

V sobotu o 10.00 je krstná náuka a o 11.00 vysluhujeme sviatosť krstu.

 

Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole:

- v nedeľu, 09.  októbra, 15:00 – Soňa Francúzová a Tomáš Komžík

Pamätajme na nich v našich modlitbách, nech im Pán pomáha a žehná na spoločnej ceste životom.

 

Začína zápis na birmovku. Žiaci, ktorí majú zavŕšených 14 rokov a starší, si môžu vzadu na stolíku zobrať prihlášku a 16. októbra o 15:00 priniesť vyplnenú tu do kostola. Alebo si ju môžete stiahnuť na farskej webstránke.

 

Každoročná farská adorácia: Na budúcu nedeľu je v našej farnosti, ako každý rok, celodenná farská poklona. Oltárna Sviatosť sa vystaví po každej sv. omši a ostane vystavená do 18.00. , o 17.30 modlitba sv. ruženca. O 18.00 bude sviatostné požehnanie celej farnosti. Prosím, aby ste sa zapísali do zoznamu, ktorý je na stolíku a vytvorili tak služby, aby bol stále niekto v kostole. Pozývame vás, aby ste sa prišli  pokloniť Eucharistickému Pánovi Ježišovi a strávili trošku času pred ním v modlitbe a adorácii.

 

Veni sancte pre vysokoškolákov je v stredu o 18.30 v kostole u františkánov, kazateľom je rožňavský biskup, Mons. Stanislav Stolárik.

 

Petícia Mama, otec a deti – Slovensko sa zapojilo k 22 krajinám, v ktorých prebieha petícia za pravdivú definíciu pojmov manželstvo a rodina a ich ochranu. V dnešnej dobe sa pod rodinou a manželstvom chápe rôzny obsah, často nekresťanský a neprirodzený. A tak vonku sú pripravené hárky aj perá a môžete podpísať túto iniciatívu, ktorí sa chcete zapojiť do dobrej veci. Nás kresťanov musí byť počuť v spoločnosti, inak nás z nej vytlačia.

 

Po sv. omši je vonku opäť kávový piknik a tak sa nerozutekajte domov, ale urobte si trošku času na dobrú kávičku a rozhovor s priateľmi.

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de