Farské oznamy:  26. nedeľa v cezročnom období

25.09.2016 – 02.10.2016

 

Liturgický kalendár

27.09.

utorok

spomienka: sv. Vincenta de Paul, kňaza

29.09.

štvrtok

sviatok: sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

30.09.

piatok

spomienka: sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

01.10.

sobota

spomienka: sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

02.10.

nedeľa

27. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

27.09.

utorok

18:00

+ Anton, Katarína a všetci zomrelí spolužiaci, učitelia, kňazi, sestričky a všetci dobrodinci

28.09.

streda

18:00

za ZBP pre všetkých čo sa modlia za kňazov a za duše v očistci

29.09.

štvrtok

18:00

+ Michal

30.09.

piatok

18:00

 

01.10.

sobota

18:00

+ Terézia a Michal

02.10.

nedeľa

8:00

o Božie požehnanie pre modlitbové spoločenstvo sv. ruženca

9:30

+ Anastázia, Viliam, Ivo, František a rodičia z oboch strán

11:00

za farnosť

 

 

Začína zápis na birmovku. Žiaci, ktorí majú zavŕšených 14 rokov a starší si môžu vzadu na stolíku zobrať prihlášku a 16. októbra o 15:00 priniesť vyplnenú tu do kostola.

 

Dnes je zbierka pre potreby nášho kostola. Za vaše milodary vopred PBZ.

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de