Farské oznamy:  25. nedeľa v cezročnom období

18.09.2016 – 24.09.2016

 

Liturgický kalendár

20.09.

utorok

Deň za pokoj po celom svete, podľa želania pápeža Františka

21.09.

streda

sviatok: sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

22.09.

štvrtok

v Nitre – spomienka: sv. Emeráma, biskupa a mučeníka

v Katedrále – slávnosť: titul katedrály.

23.09.

piatok

spomienka: sv. pátra Pia z Pietrelciny, kňaza

25.09.

nedeľa

26. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

20.09.

utorok

18:00

+ Melánia a rodičia

21.09.

streda

18:00

za ZBP a potrebné milosti pre Zuzanu a Katarínu s rodinami

22.09.

štvrtok

18:00

+ svokrovci Alžbeta a Vladimír

23.09.

piatok

18:00

+ Margita.          ZBP pre Alexandra.

24.09.

sobota

18:00

+ Alžbeta, Štefan a rodičia z oboch strán

25.09.

nedeľa

8:00

+ Oľga

9:30

za ZPB pre rodinu

11:00

za farnosť

 

V sobotu o 8.30 je morálna náuka pre snúbencov. V sobotu o 10.00 je krstná náuka a o 11.00 vysluhujeme sviatosť krstu.

 

Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole v sobotu, 24. septembra:

- 15:30 – Anton Kušnír a  Kyjaková

Pamätajme na nich v našich modlitbách, nech im Pán pomáha a žehná na spoločnej ceste životom.

 

Burza šatstva: Centrum pre rodinu pozýva do haly starého kostola na Klokočine, kde bude prebiehať JESENNÁ BURZA ŠATSTVA A VECÍ od stredy 21. septembra do 30. septembra. Bližšie informácie nájdete na plagáte. Výťažok z burzy je určený na pomoc sociálne slabším rodinám a na činnosť Centra pre rodinu Nitra.

 

UPC: Od dnes začína fungovať po prázdninovej prestávke vysokoškolské UPC. Vysokoškolský kaplán, Dr. Ľubomír

Hlad, vás očakáva a  teší sa na spoluprácu.

 

Divadelné pásmo: Zoborský skrášľovací spolok vás tento štvrtok, 22.9. o 18.00 pozýva do areálu kláštora na Zobore na divadelné pásmo o živote pustovníkov spod Zobora v podaní žiakov Spojenej katolíckej školy. Od 17.00 bude ruinami sprevádzať páter Filip, zraz o 17.00 pri fontáne pred Liečebným ústavom. Bližšie info na výveske.

 

Zbierka: Na budúcu nedeľu bude pravidelná mesačná zbierka pre potreby nášho kostola. Vopred PBZ.

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de