Farské oznamy:  23. nedeľa v cezročnom období

04.09.2016 – 10.09.2016

 

Liturgický kalendár

07.09.

streda

spomienka: sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho

a Štefana Pongrácza, kňazov a košických mučeníkov

08.09.

štvrtok

sviatok: Narodenie Panny Márie

11.09.

nedeľa

24. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

06.09.

utorok

18:00

za uzdravenie a Božiu podporu v chorobe pre Hanu

07.09.

streda

18:00

+ Štefan

08.09.

štvrtok

18:00

+ Mária, Ján a detí

09.09.

piatok

18:00

 

10.09.

sobota

18:00

+ Alžbeta, Ľudovít a rodičia

11.09.

nedeľa

8:00

+ Mária, Anna a Vilma

9:30

+ Juliús

11:00

za farnosť

 

 

Rekolekcia: Vo štvrtok je v Horných Krškanoch  pravidelná mesačná rekolekcia pre kňazov nitrianskeho dekanátu, začíname o 9.00 adoráciou a pokračujeme o 9.30 sv. omšou. Ste pozvaní medzi nás.

 

Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole:

- v piatok, 9. septembra:

15:00 – Alexandra Pešková a Michal Kolárik

16:00 – Martin Moravčík a Veronika Kollárová

- v sobotu, 10.  septembra:

15:00 – Viliam Karkoška a Michaela Štefanovičová

16:00 – Ľuboš Šlosár a Karin Baginová

Pamätajme na nich v našich modlitbách, nech im Pán pomáha a žehná na spoločnej ceste životom.

 

Krst: V sobotu o 10.00 je krstná náuka a o 11:00 vysluhujeme sviatosť krstu.

 

Kávový piknik: Na budúcu nedeľu po sv. omšiach bude pred kostolom retro predajca kávy s kávovým stánkom na kolesách a bude možnosť sa na chvíľku po sv.omši stretnúť s priateľmi na kávičke. Môžete si priniesť aj nejaký koláčik a poponúkať ostatných.

 

Poďakovanie: Ďakujem veľmi pekne za pomoc pri farskej brigáde, ktorá bola tento piatok. Urobili ste pekný kus roboty a skrášlili ste okolie nášho kostola vzadu pri Panne Márii. PBZ.

 

Zbierka: Na budúcu nedeľu je zbierka určená pre kňazský seminár na podporu štúdia bohoslovcov, PBZ.

 

Veni Sancte: Teraz zaspievame 2 strofy z hymnu Duchu sv. príď z neba a potom budeme prosiť o duchovné dary pre našich žiakov, študentov a pedagógov do nastávajúceho šk. roka.

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de