Farské oznamy:  22. nedeľa v cezročnom období

28.08.2016 – 03.09.2016

 

Liturgický kalendár

29.08.

pondelok

spomienka: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

03.09.

sobota

spomienka: sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

04.09.

nedeľa

23. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

30.08.

utorok

18:00

+ Veronika

31.08.

streda

18:00

poďakovanie za dožitie 80 r. života, s prosbou o Božie požehnanie, pomoc a zdravie pre celú rodinu

01.09.

štvrtok

18:00

na úmysel Panny Márie

02.09.

piatok

18:00

 

03.09.

sobota

18:00

+ Ján, Mária a sestra Katarína

04.09.

nedeľa

8:00

+ Michal a Magdaléna

9:30

za farnosť

11:00

za ZBP pre rodinu

 

Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci a tak vás pozývame k pravidelnej sv. spovedi.  Spovedáme od utorka hodinu pred sv.omšami, v piatok od 17:00. V piatok od 17:00 bude vyložená Sviatosť Oltárna k prvopiatkovej poklone. V pondelok doobeda spovedáme v penzióne.

 

Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole:

- v piatok, 02. septembra, o 15:00 – Marek Tábi a Lenka Lojková

- v sobotu, 03. septembra, o 13:00 – Juraj Richtárech a Nikoleta Májiková

                                                      o 15:00 – Milan Kreškóci a Dominika Zabáková.

Pamätajme na nich v našich modlitbách, nech im Pán pomáha a žehná na spoločnej ceste životom.

 

Od budúcej nedele bude bývať aj sv. omša 9 .30 hod. Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach budeme sláviť Veni sancte – prosiť o Ducha Sv. pre našich žiakov, študentov, pedagógov na začiatok šk. roka.

 

Ukončenie prázdnin: chceme pozvať všetky deti s rodičmi na veľkú farskú opekačku, ktorou chceme ukončiť prázdniny. Bude sa konať v sobotu 3.9. v areáli kultúrneho domu, tu vedľa pri kostole.  Začíname o 17.30 h. Treba si priniesť dobrú náladu, a ak maminy chcú, môžu niečo napiecť.

 

Brigáda: tento piatok o 8.00 vyhlasujem brigádu. Prosím aj starších žiakov, ktorí sú ešte doma, aby nám prišli pomôcť. Chceme upraviť a upratať priestor vzadu za kostolom pri Panne Márii. Bude pristavený kontajner od 8.00 do 13.00. Už vopred vám ďakujem všetkým, ktorí prídete, za pomoc.

 

Poďakovanie: Ďakujem Ivanovi Kocúrovi za pokosenie areálu novej fary aj brehu pod kostolom. Ďakujem Veronike Florkovej aj Magduške Krivanskej za kosenie areálu kostola. PBZ.  

 

Upratovacie skupiny: Postupne nám vypadávajú staršie žienky, ktoré upratujú kostol a tak vás prosím, aby ste sa u pani kostolníčky zahlásili a pomohli nám tak s upratovaním kostola a jeho okolia. Kostol treba raz do týždňa umyť a upratať. Keď to budú robiť 2-3 ľudia, tak to budú robiť každú sobotu, no keď nás bude 20-30, tak to vyjde raz za dva tri mesiace jednu sobotu. A tak vás prosím, aby ste sa zahlásili.

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de