Farské oznamy:  21. nedeľa v cezročnom období

21.08.2016 – 27.08.2016

 

Liturgický kalendár

22.08.

pondelok

spomienka: Panny Márie Kráľovnej

24.08.

streda

sviatok: sv. Bartolomeja, apoštola

26.08.

sobota

spomienka: sv. Moniky

28.08.

nedeľa

22. nedeľa v cezročnom období

 

Úmysly sv. omší

23.08.

utorok

18:00

+ Anna a rodičia z oboch strán

24.08.

streda

18:00

+ Mária, Jozef, Miroslav a rodičia z oboch strán

25.08.

štvrtok

18:00

+ Juraj a rodičia z oboch strán

26.08.

piatok

18:00

 

27.08.

sobota

18:00

za ZBP pre celú rodinu

28.08.

nedeľa

8:00

+ Viliam, Anna a rodičia z oboch strán

11:00

za farnosť

 

Krsty: V sobotu o 10.00 je krstná náuka a o 11.00 vysluhujeme sviatosť krstu.

 

Sviatosť manželstva chcú prijať v našom kostole:

- v piatok, 26. augusta, o 15:00 – Vít Košarišťan a Martina Horváthová

- v sobotu, 27. augusta o 16:00 – Jakub Chochula a Monika Földešiová.

Pamätajme na nich v našich modlitbách, nech im Pán pomáha a žehná na spoločnej ceste životom.

 

Modlitby za život: Pozývame vás na modlitby za život do areálu nitrianskej nemocnice, blízko gynekologického pavilónu, každý piatok o 15.00 hod.

 

Kosenie: Chcem poprosiť nejakých chlapov, aby pokosili trávu v areáli novozískanej farskej budovy a okolo cesty, lebo je už veľmi veľká. Prihláste sa, prosím, v sakristii po sv. omši.

 

Dávame do pozornosti, že od začiatku septembra bude v nedeľu opäť bývať sv. omša o 9:30.

 

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de